čtvrtek, prosince 21, 2006

Protichůdné judikáty

Protichůdná rozhodnutí se objevila v USA v případech známkoprávní ochrany při užití známky internetovým vyhledávačem. Vlastníci ochranných známek se domáhali ochrany proti činnosti internetových vyhledávačů, které pronajímají označení chráněná známkami k přednostnímu hledání. V rozhodnutí 800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc., 437 F. Supp. 2d 273 (D.N.J., July 13, 2006) soud vyslovil názor, že pronájem označení odpovídajícího ochranné známce je užitím známky a zakládá odpovědnost vyhledávače. Ve skutkově podobném případu Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 5:04-CV-1055 (NAM/GHL) (N.D.N.Y., September 28, 2006) soud naopak dospěl k závěru, že se o užití známky nejedná.


Na obě rozhodnutí poukázala známá advokátní kancelář Phillips Nizer LLP a na jejích stránkách lze nalézt i abstrakty obou judikátů:
http://www.phillipsnizer.com/library/cases/lib_case443.cfm
http://www.phillipsnizer.com/library/cases/lib_case442.cfm

neděle, prosince 10, 2006

Workshop Pracovní skupiny - 14. 12. 2006

Pracovní skupina pro právo a ICT pořádá další svůj workshop, tentokrát na téma "Freedom of on-line information in Hungary" s proděkanem Právnické fakulty Univerzity v Pécsi prof. Dr. Zsoltem Baloghem. Workshop se uskuteční dne 14. 12. 2006 od 17:30 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, v místnosti č. 109 a je otevřený, tzn. že k účasti jsou zváni nejen studenti a učitelé MU, ale i odborná veřejnost. Pokud se chcete zúčastnit, ohlaste prosím orientačně svoji účast na adrese cyberspace@law.muni.cz.
Gowers report

Britské ministerstvio financí zadalo zhruba před rokem grant na vypracování zprávy o stavu a potřebách práva duševního vlastnictví. Zpráva, kterou nyní publikoval Andrew Gowers, se zabývá stávající britskou a evropskou legislativou, jejíž dopady analyzuje zejména v ekonomických souvislostech. Nejzajímavější se jeví ty závěry zprávy, které se týkají absolutní ochrany autorských práv a veřejnoprávních restrikcí takzvané informační svobody. Kompletní informace o Gowersově zprávě je možné nalézt zde: http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/gowers_review_intellectual_property/gowersreview_index.cfm

Plný text zprávy je možné stáhnout v pdf z této adresy: http://www.hm-treasury.gov.uk/media/583/91/pbr06_gowers_report_755.pdf

pondělí, listopadu 27, 2006

Rozhodnutí českého soudu k dialerům

Podle informací ihned.cz vynesl Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudek ve věci platby klienta za dialerem přesměrované dial-up připojení k internetu. Jedná se bohužel pouze o kusou informaci a nelze tedy hodnotit kvalitu skutku a právních argumentů. Rozhodnutí navíc podle všeho není pravomocné. Mohlo by se však konečně jednat o impuls ke změně dosavadní interpretační praxe nižších českých soudů, která doposud chránila telekomunikační operátory a která nemá v západoevropských státech obdobu. Stručná informace o judikátu viz zde: http://digiweb.ihned.cz/c4-10072070-19819580-i00000_d-neni-nutne-zaplatit

Pro srovnání s německou interpretační praxí viz např. Polčák, Radim. Nedovolené přesměrování při připojení k internetu v rozhodnutí Spolkového soudního dvora. Jurisprudence, Utrecht: Stichting EMP, ISSN 1212-9909, 2005, XIV, 3, od s. 64-66

pondělí, listopadu 13, 2006

Učebnicový příklad nekalosoutěžního jednání

Doporučujeme rychle se podívat na přímo učebnicový příklad nekalosoutěžního parazitismu spojeného s agresí, který má multimediální formu - video lze prohlédnout zde: http://www.dbm.cz/zpravodajstvi/ Je pravděpodobné, že video na tomto serveru dlouho nevydrží- kromě nekalosoutěžního postihu je pravděpodobné uplatnění i veřejnoprávních předpisů, proto s prohlédnutím neotálejte.

čtvrtek, listopadu 09, 2006

Oznámení o smíru ve věci Kazaa

Byly publikovány zatím neoficiální informace o dosažení smíru v ostře sledovaném sporu mezi distributory médií a provozovatelem služby Kazaa, společností Sharman Networks. Zprávy však pocházejí jen z jedné strany a není jasné, zda je smír skutečně platně uzavřen, jak vysoké kompenzace byly dohodnuty, apod. Je však zřejmé, že Sharman Networks byla ke smírnému urovnání motivována několika novými rozsudky vynesenými v podobných případech. Podrobnější informace k případu viz zde: http://www.usatoday.com/tech/news/2006-11-01-kazaa-deal_x.htm.

pátek, listopadu 03, 2006

Nečekaná žaloba na YouTube

Obecně se očekávalo, že po akvizici ze strany Google bude YouTube zasypán autorskoprávními žalobami. Zatímco se tato očekávaná vlna zvedá jen velmi pomalu, objevila se velice zajímavá žaloba bazaru specializovaného na stroje pro výrobu potrubí Universal Tube & Rollform Equipment Corporation provozujujícího server utube.com. V žalobě se UTube domáhá odškodného za technické komplikace zapříčiněné početnou skupinou uživatelů, kteří si stránku utube.com pletou s youtube.com. Více o sporu si můžete přečíst zde: http://www.theregister.co.uk/2006/11/02/pipes_youtube/
nebo zde: http://www.kltv.com/Global/story.asp?S=5619298&nav=1TjD

úterý, října 31, 2006

Workshop k problematice vyhledávačů

Katedra informačního práva a práva duševního vlastnictví WU Wien profesora Andrease Wiebeho pořádá dne 15. 11. seminář k problematice právních aspektů činnosti internetových vyhledávačů. Seminář bude v němčině a bude se konat v prostorách WU ve Vídni. Veškeré další informace viz následující leták: http://www.polcak.com/such.pdf.

čtvrtek, října 26, 2006

Změny v registrační proceduře generických doménových jmen

Všeobecně se očekávalo, že ICANN na posledním jednání své Rady udělá významný krok ke změně dosavadních pravidel pro registraci doménových jmen pod generickými doménami první úrovně. Změna se měla týkat zejména takzvaného přechodného období, po něž je možné doménové jméno rezervovat bez nutnosti uhrazení registračního poplatku. Možnosti předregistrace však stále využívá řada squatterů, kteří díky nulovým nákladům dlouhodobě blokují řadu jmen. Více o problému a navrženém řešení se můžete dočíst zde: http://www.theregister.co.uk/2006/10/18/domain_tasting_vote/


Na jednání Rady ICANN 18.10. však o změně rozhodnuto nebylo (protokol o přijatých rozhodnutích můžete nalézt zde: http://www.icann.org/minutes/resolutions-18oct06.htm).
Velký patentový spor v USA

Společnost IBM zažalovala vedoucí internetový obchodní dům Amazon z titulu porušení práv k několika patentům. IBM zvolila pro svoje žaloby jurisdikci státu Texas, neboť tamní soudy jsou známé svým extenzivním přístupem k ochraně duševního vlastnictví. Stručnou informaci o sporu můžete nalézt na následující adrese: http://news.com.com/2100-1014_3-6128439.html.

čtvrtek, října 19, 2006

Workshop - počítačová kriminalita

Dne 9. 11. od 17:30 se na Právnické fakultě MU v místnosti č. 109 uskuteční workshop Pracovní skupiny pro právo a ICT na téma "Aktuální problémy praxe počítačové kriminality." S přednáškou vystoupí komisař Policie ČR npor. Ing. Stanislav Kovárník, workshop povede JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Diskutovat se budou zejména aktuální problémy, které v souvislosti s počítačovou kriminalitou řeší Policie ČR. Workshop je otevřený, tzn. může se jej zúčastnit kdokoli, kdo se přihlásí prostřednictvím e-mailu cyberspace@law.muni.cz.

úterý, října 10, 2006

Portál věnovaný DRM

Velice zajímavý portál s aktualitami a komentovanými judikáty k problematice DRM je možné nalézt na adrese http://www.drmwatch.com/legal/

Dík za objevení patří šťastnému nálezci Matěji Myškovi.
Na poslední chvíli - konference o právu elektronických komunikací

Koncem října se uskuteční ve Wroclavi menší mezinárodní konference věnovaná koncepčním otázkám práva elektronických komunikací. Další informace ohledně programu, registrací apod. je možné nalézt na konferenčním webu http://elcomconf.prawo.uni.wroc.pl/index.php?op=agenda

Pozn.: Registrace pro studenty je zdarma.

čtvrtek, října 05, 2006

Seminář Elektronická justice startuje - jaká jsou očekávání?

11. 10. se od 9:30 v rámci veletrhu Invex uskuteční zajímavá akce věnovaná budování e-justice v České republice. Program a informace o registracích můžete nalézt zde: http://www.ejustice.cz/?action=art&num=210

Akce rozhodně stojí za pozornost už proto, že se jí zůčastní naši přední odborníci v oboru e-justice, představitelé státní správy i soudnictví. Vstup na akci je zdarma, je však třeba se registrovat.

pondělí, října 02, 2006

Brno Zoom (tisková zpráva)

Od pondělí 9. 10. do neděle 15. 10. se na několika místech v Brně uskuteční řada akcí: VJ performance, filmové projekce, přednášky a diskuse se zajímavými hosty, autorské čtení, koncerty či vernisáže.
Za letošní téma bylo organizátory zvoleno aktuální téma autorských práv, k jejichž zastaralosti v kontextu nových médií se vyjadřují umělci a aktivisté po celém světě. Hlavní programový blok pod názvem PiratZoom představí zahraniční hosty v podobě aktivistického projektu BurnStation – pojízdné „vypalovací“ hudební stanice; dále Scrambled Hackz – konceptuální VJský nástroj ironizující zastaralost copyrightu v současné hudební a vizuální tvorbě. Debata na tohle téma bude rozvinuta v řadě panelových diskusí nejen s umělci, ale i se švédskými hosty – zástupci ojedinělé zájmové skupiny PiratByran a politické strany PiratPartiet, úzce propojené se známý torrentovým serverem Pirate Bay, jejiž jediným ale ambiciózním cílem je prosadit ve Švédsku novelizaci omezujících autorských práv a udat tak podobným aktivitám následováníhodný směr.

WWW: http://bzoom.org/

čtvrtek, září 28, 2006

Něco pro zasmání - Uncyclopedia

Na stránkách http://uncyclopedia.org se můžete pobavit při prohlížení rozsáhlé encyklopedie parodující světoznámou wikipedii. Nabízí celou řadu vtipně zpracovaných hesel jako například "Brno" - http://uncyclopedia.org/wiki/Brno

středa, září 27, 2006

Mezinárodní konference WMSCI 2007

Právě byl publikován call for papers na velkou mezinárodní konferenci World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Konference se uskuteční v létě 2007 v Orlandu (stát Florida). Zaměřením se jedná spíše o akci informačních věd, tématický rozsah však zahrnuje i humanitní obory. Web konference je na adrese http://www.iiis-cyber.org/wmsci2007/Website/default.asp?vc=1

Vzhledem k vysokým nákladům na účast se může hodit informace, že nejzajímavější referáty budou publikovány v časopise Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, který je dostupný zdarma prostřednictvím webu http://www.iiisci.org/Journal/SCI/Home.asp
Nekalá soutěž vs. autorská práva

Kreativním a inspirativním způsobem se proti útoku velkých hudebních a filmových společností brání provozovatel jedné z peer to peer sítí, společnost Lime Wire. Proti její síti podaly zmíněné společnosti sérii autorskoprávních žalob a zahájily kampaň, jejímž cílem bylo odstrašit její uživatele. Lime Wire si však tyto praktiky nenechala líbit a reagovala podáním žaloby na ochranu před nekalosoutěžním jednáním (unfair trade practices). Více se o celém případu dočtete zde: http://news.zdnet.com/2100-9588_22-6119646.html
Významná iniciativa za změnu autorskoprávních předpisů

Chybějící autorskoprávní regulace, která by reagovala na specifické potřeby vyplývající z rozšíření digitálních a digitalizovaných publikací přiměla britskou Národní knihovnu k formulaci výzvy k "zásadní revizi autorského práva." Vzhledem k tomu, že za touto iniciativou stojí tak významná instituce, lze v dohledné době s opatrným optimismem očekávat odpovídající reakci. Více se o této záležitosti můžete dočíst zde: http://news.com.com/2100-1025_3-6119043.html

pátek, září 15, 2006

Blog a organizace ITechLaw

Organizace ITechLaw provozuje zajímavý blog z aktualitami z praxe ICT práva. Blog je na adrese http://blog.itechlaw.org/ - posledních pár týdnů blog poněkud spí, ale i starší příspěvky jsou zajímavé. Organizace ITechLaw je profesní organizací s řadou zajímavých aktivit včetně podpory studentů - web organizace můžete najít na adrese http://www.itechlaw.org/.

Aktuální akcí, kterou ITechLaw pořádá, je výroční konference v Praze, která se uskuteční ve dnech 6-7.11. - web konference je na adrese: http://www.itechlaw.org/prague2006/index.htm

pondělí, září 11, 2006

Zajímavý případ nekalosoutěžní agrese

O zajímavém případu nekalosoutěžního jednání založeném na agresivní informaci a její distribuci zneužitím síťových efektů informovaly české on-line zpravodajské servery. O případu si můžete přečíst zde: http://mobil.idnes.cz/zlomeny-samsung-je-mozna-nekalou-reklamou-motoroly-fyt-/mob_svet.asp?c=A060910_193308_mob_svet_jm nebo též zde: http://www.mobilmania.cz/Bleskovky/AR.asp?ARI=113464

K problematice zneužití síťových efektů a soutěžní agresi na internetu viz např. Polčák R.. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy, Praha : C.H.Beck, ISSN 1210-6410, 2005, 13, 13, od s. 473-477.

neděle, září 10, 2006

Nové číslo Internet Law Update

Právě vyšlo nové číslo e-mailových novin Internet Law Update vydávané advokání kanceláří Phillips Nitzer LLP. Hlavním tématem čísla je otázka soukromí na pracovišti ve vztahu k využívání nejrůznějších služeb sítě Internet. Téma je pojednáno na pozadí tří zajímavých soudních rozhodnutí, která se zabývají vytvořením a kvalitou diskrečního prostředí na pracovišti a k tomu se vztahujícím oprávněných očekáváním zaměstnanců. Argumentace obsažená v judikátech je přitom bez zásadní modifikace použitelná i pro české právní prostředí.

Noviny nejsou dostupné přes www, je nutné si jejich zasílání e-mailem objednat na adrese http://www.phillipsnizer.com/library/caseupdates.cfm - obecně jde o velmi kvalitně zpracované informace z právní praxe, navíc ZDARMA.

úterý, září 05, 2006

Fotografie z Letní školy ICT práva

S mírným zpožděním se můžete podívat na formální i méně formální fotografie z Letní školy ICT práva, kterou organizovala Pracovní skupina ve spolupráci s Katedrou práva duševního vlastnictví a informačního práva WU Wien. Fotografie jsou na následujících stránkách: http://ict.rajce.net/Letni_skola_ICT_prava_2006/ a http://arona.my-pictures.at/index.php?sid=f2f48416fadc5a6d&cmd=album&view=60280.
Nová publikace o e-governmentu

V nakladatelství Linde právě vyšla nová publikace věnovaná e-governmentu jejímiž autory jsou Doc. JUDr. Pavel Mates a Prof. Ing. Vladimír Smejkal. Publikace by měla být běžně dostupná, více informací naleznete na adrese: http://www.linde.cz/scripts/detail.asp?id=4704.

úterý, srpna 29, 2006

Zajímavý web s judikaturou USA k počítačové kriminalitě

Upozorňujeme na specializovaný web věnovaný otázkám počítačové kriminality, který na svém serveru provozuje Ministerstvo spravedlnosti USA. Nejzajímavější částí jsou aktuální zprávy o severoamerických judikátech ve věcech takzvané počítačové či informační kriminality. Web je často aktualizován a je dostupný na adrese: http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/
Studie k problematice nekalosoutěžního jednání mezi soutěžiteli

Evropská Komise publikovala zajímavou srovnávací studii o nekalosoutěžním jednání mezi soutěžiteli (B2B unfair trade practices) na internetových trzích. Plný text studie je k dispozici na následující adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/b2b_2006_ls.pdf
Komise rovněž k otázkám právního rámce pro internetové podnikání organizuje mezinárodní konferenci v Bruselu v termínu 27.11. - 28.11. Více informací na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/b2b/index.htm.
LEDICT 2006 - zpráva z konference

Na stránkách IRI Leibnizovy univerzity v Hanoveru byla publikována závěrečná zpráva z konference LEDICT 2006 věnované otázkám vzdělávání v oboru práva informačních a komunikačních technologií. součástí zprávy jsou i jednotlivé prezentace delegátů ve formátu pdf. Zprávu můžete nalézt na adrese http://www.iri.uni-hannover.de/de/start/veranstaltungen/ledict-tagung.html - rozhodně stojí za návštěvu.

čtvrtek, srpna 17, 2006

Zajímavý judikát ÚS - podání v elektronické formě

ÚS zejména na základě komparativní a teleologické interpretace dospěl (konečně) k závěru, že podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem není nutné doplňovat jeho dokumentárním ekvivalentem. Rozhodnutí se sice problematikou podání učiněného elektronicky a opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zabývá jen jako formální procesní náležitostí, podaná interpretace má však zásadní význam pro řešení otázky přípustnosti takového podání bez jeho následného doplnění. Text rozhodnutí, z nějž je pro otázku podání v elektronické formě důležitá zejména část V., viz zde: http://www.judikatura.cz/cgi-bin/jus/aspi_lit_4?WVCNC+2601+jus-1
Kyberprostor 2006 - prodloužení lhůty k podávání abstraktů

Vzhledem k tomu, že web konference Kyberprostor / Cyberspace 2006 se potýkal v průběhu měsíce července s technickými problémy, byl termín k podávání abstraktů prodloužen na 31. 8. 2006. Více informací o konferenci na www.cyberspace.muni.cz