pátek, listopadu 25, 2011

e-Finance: Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků

Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU si Vás dovoluje pozvat na seminář v rámci předmětu BI301K Úvod do práva ICT II organizovaný formou workshopu. Uskuteční se dne 1. 12. 2011 od 15:05 cca do 17:00 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 259.

Na seminář se lze přihlásit zde.

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

  • regulace platebních služeb v Evropské unii a v České republice,

  • platební instrumenty a platební karty,

  • rozhodovací praxe na úseku platebních služeb,

  • úkony v řízení před finančním arbitrem.


Pozvánka ve formátu pdf.
Seminář Zpracování osobních údajů

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá seminář pro pracovníky vysokých škol Zpracování osobních údajů. Bude se konat dne 16. 12. 2011 v místnosti č. B517 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, Brno. Více informací naleznete na plakátu a v registračním formuláři pro veřejné přednášky a semináře ÚPT PrF MU. Seminář je přístupný i pro studenty a veřejnost.
Seminář Právní režim autorských děl v informačních sítích

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá seminář pro pracovníky vysokých škol Právní režim autorských děl v informačních sítích. Bude se konat dne 9. 12. 2011 v místnosti č. B517 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, Brno. Více informací naleznete na plakátu a v registračním formuláři pro veřejné přednášky a semináře ÚPT PrF MU. Seminář je přístupný i pro studenty a veřejnost.

středa, listopadu 16, 2011

Seminář Elektronické občanské průkazy, elektronické volby

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá seminář pro pracovníky vysokých škol Elektronické občanské průkazy, elektronické volby. Bude se konat dne 18. 11. 2011 v místnosti č. B517 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, Brno. Více informací naleznete na plakátu a v registračním formuláři pro veřejné přednášky a semináře ÚPT PrF MU. Seminář je přístupný i pro studenty a veřejnost.

středa, listopadu 09, 2011

Workshop: Internet Governance (Current Legal Issues)

Dne 25. 11. 2011 od 13:00 cca do 14:30 se na PrF MU (Veveří 70, Brno) v místnosti č. 109 uskuteční workshop věnovaný aktuálním právním otázkám Internet Governance. Workshop proběhne v anglickém jazyce a bude veden prof. Erichem Schweighoferem z Universität Wien. Více informací obsahuje oficiální pozvánka. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím online formuláře.

středa, listopadu 02, 2011

Stop Online Piracy Act

Do Sněmovny reprezentantů byl navržen Stop Online Piracy Act - navrhovaná úprava by měla zpřísnit postih za porušování majetkových práv autorských a de facto též omezit resp. odstranit dosah omezení odpovědnosti ISP. V mnoha směrech extrémistický návrh již podrobila kritice organizace EFF.

Plný text návrhu viz zde.
Komentář EFF viz zde.