neděle, prosince 15, 2013

CopyrightX e-learning

Profesor William Fisher (Harvard Law School) opätovne aj v tomto roku otvára veľmi zaujímavý on-line kurz autorského práva pre vybraných 500 poslucháčov rozdelených do 20 skupín. Distančný kurz ponúka množstvo materiálov, online prednášok a konzultácii k súčasnému, ale aj budúcemu vývoju autorského práva. Výuka bude prebiehať od 27.1.2014 to 26.4.2014 a bude zavŕšená písomnými skúškami (zrovnateľnými prezenčnému štúdiu). V prípade úspechu bude študentovi udelený certifikát. Prihlášky je potrebné podávať do 23.12.2013.


Žádné komentáře: