pátek, září 21, 2007

Učebnicový příklad skryté reklamy ve formě blogu

Stránka, která se tváří jako nezávislý poradenský blog o digitálním televizním vysílání, ale ve skutečnosti slouží k propagaci služeb jednoho mobilního operátora, je dostupná na adrese http://www.cojedigitalnitelevize.cz/ Vedle ohvězdičkovaných nabídek vysvětlených titěrnými písmenky a ekvilibristiky s tarify se jedná o další učebnicový příklad nekalosoutěžního jednání mobilního operátora, tentokrát za užití webové prezentace.

neděle, září 16, 2007

EFF a právo na informace

EFF dosáhla významného vítězství v tažení proti Patriot Act, na jehož základě může FBI bez rozhodnutí soudu monitorovat libovolné formy elektronické komunikace (namísto soudního příkazu může FBI z vlastní iniciativy i bez konkrétního podezření nařizovat jednotlivým ISP monitorování soukromé komunikace). EFF se proti Patriot Act nepostavila jen přímo ale též prostřednictvím práva na informace, kde slavila úspěch.

Podrobnosti včetně dokumentů můžete nalézt zde http://www.eff.org:80/flag/07656JDB/
Reforma patentového práva v USA

Sněmovna reprezentantů schválila Patent Reform Act of 2007, kterým se provádí nejrozsáhlejší reforma patentového práva v USA za posledních více jak 50 let. Pod tlakem velkých technologických společností v čele s producenty software byla tak přijata úprava, která má především zjednodušit proces registrace a chránit velké vlastníky patentů před spekulativními žalobami.

Plný text můžete nalézt zde http://thomas.loc.gov...
Informace o vývoji úpravy a pozadí jejího přijetí jsou například zde http://www.news.com...