čtvrtek, června 15, 2017

Provoz torrentové platformy jako sdělování díla veřejnosti

Soudní dvůr pokračuje v interpretaci pojmu sdělování díla veřejnosti - v případu C-610/15 označil za jednu z forem sdělování též provoz platformy, která indexuje a umožňuje vyhledávat autorská díla prostřednictvím torrentů (v tomto případě šlo o Pirate Bay). Soud se nezabýval odpovědností provozovatele platformy (resp. vztahem ke směrnici o e-commerce) ale pouze možností založit poskytovatelům služeb typu prostý přenos povinnost na základě práva členského státu blokovat nikoli jen přístup ke službám přímo protiprávně zveřejňujícím autorská díla ale též k vyhledávačům torrentů.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, června 13, 2017

Covfefe Act - ochrana kulturního dědictví

Chicagský kongresman Mike Quigley navrhnul novou zákonnou úpravu směřující k ochraně a uchování digitálního kulturního dědictví. Hlavním předmětem Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement Act  je trvalé uchovávání prezidentských tweetů americkým úřadem NARA (obdobou našeho Národního archivu).

Plný text návrhu viz zde.

středa, května 17, 2017

Nový LL.M. program v oboru práva ICT

Právnická fakulta MU nabízí od podzimu 2017 možnost studovat v českojazyčném programu LL.M. v oboru práva ICT. Výuku zajišťuje Ústav práva a technologií za významné účasti spičkových odborníků z právní praxe. Obor práva ICT je zaměřen především na praktikující právníky, ale díky volitelnému propedeutickému modulu jej mohou úspěšně absolvovat též neprávníci (informatici, manažeři v ICT, bezpečnostní specialisté, apod.) Prezenční výuka probíhá o víkendech a lze tedy bez problémů studovat při zaměstnání.

Leták v .pdf viz zde.
Oficiální web programu viz zde.

úterý, května 02, 2017

Sdělování díla veřejnosti

Soudní dvůr vydal další rozhodnutí k otázce sdělování díla veřejnosti prostřednictvím odkazu. Ve věci Stichting Brein rozhodl v tom smyslu, že sdělováním díla veřejnosti je též prodej zařízení s implicitně nastavenými odkazy na protiprávně zveřejněná autorská díla.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, dubna 06, 2017

SDEU - tištěné inzeráty a místní působnost souhlasu

V březnovém rozhodnutí známém jako Tele2 se Soudní dvůr vyjádřil v otázce přeshraničního poskytování služeb elektronických komunikací. Soud zde následoval předchozí svoji rozhodovací praxi a vyjádřil se proti bariérám vnitřního trhu daným jurisdikční teritorialitou. Rozhodnutí má omezený význam též v oblasti ochrany osobních údajů, neboť se týká územního dopadu souhlasu s jejich zpracováním.

Plný text rozhodnutí viz zde.

V rozhodnutí ze 30. března se Soudní dvůr věnoval otázce informační povinnosti u prostorově omezených tištěných reklamních materiálů. Soudní dvůr zde sice konstatoval možnost odůvodnit neúplnost tištěné informace omezeným místem, současně ale uložil národním soudům zkoumat fakticitu příslušného omezení (tj. zda se povinně publikovaná informace, zde o identitě prodávajícího, na příslušnou tiskovinu skutečně nemohla vejít).

Plný text rozhodnutí viz zde.

středa, dubna 05, 2017

Plný úvazek na ÚPT - uzávěrka přihlášek

Zítra (tj. 6.4.) je uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na plný akademický úvazek (asistent nebo odborný asistent) na Ústavu práva a technologií. Podmínky výběrového řízení viz zde.

sobota, března 11, 2017

Kolokvium Ústavu státu a práva AVČR

Ústav státu a práva pořádá 15. března kolokvium na téma odpovědnosti za moderní technologie se zaměřením na družicovou navigaci. Bližší informace viz na ústavním webu zde.