sobota, června 09, 2018

23 Cdo 3214/2017 - lhůta pro podání dovolání

Nejvyšší soud interpretoval doběhnutí lhůty ve vztahu k e-mailovému podání a konstatoval, že za okamžik doručení se považuje dodání zprávy do elektronické podatelny soudu. Na zmeškání lhůty nemá vliv, pokud podání bylo učiněno jen necelou minutu po půlnoci. Soud v tomto případě konstatoval, že "vzhledem k volbě dovolatelek využít služeb soukromé osoby (jejichž kvalita není nijak právem upravena), a nevyužít jiné zaručené způsoby doručení (datová schránka, držitel poštovní licence), nesou následky případných vad v doručování tímto způsobem". Zajímavá je interpretační konstrukce, dle které by soud mohl zohlednit okamžik odeslání e-mailové zprávy, avšak tento okamžik nebyl příslušným účastníkem řízení "doložen".

Plný text rozhodnutí viz zde.

C‑44/17 - zeměpisná označení

SDEU interpretoval rozsah ochrany zeměpisných označení ve sporu o užívání výrazu "Glen" ne spojení s výrazem "Whisky" u whisky produkované německou palírnou. Soud odmítl extenzivní interpretaci pojmů nepřímého obchodního užití a připomenutí.

Plný text rozhodnutí viz zde.

C‑210/16 - Pojem správce osobních údajů

SDEU vydal rozhodnutí o výkladu pojmu správce osobních údajů, které sice týká interpretace zrušené směrnice, ale má kvůli stejné definici dopad i na novou úpravu GDPR. Soud konstatoval, že správce fanouškovské stránky na Facebooku je společným správcem tam zpracovávaných osobních údajů. Soud současně konstatoval jurisdikci místních orgánů ochrany osobních údajů i v případě, pokud má v místě jejich působnosti správce jakoukoli provozovnu (bez ohledu na to, zda zpracovává data) - v tomto směru pokračuje SDEU v praxi nastavené případy Google Spain a Weltimmo.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, června 01, 2018

České právo a informační technologie 2018 - call for papers, registrace

Již podesáte pořádá Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity specializovanou konferenci České právo a informační technologie.

Datum konání: 20. - 21. 9. 2018
Místo konátní: Právnická fakulta MU, Veveří, Brno
Konferenční poplatek: 1190 Kč

Leotšní jubilejní ročník konference se v plenární diskuzi zaměří na české právo a ochranu osobních údajů po GDPR.
Tématické sekce, do nichž lze přihlašovat přísvpěvky, se budou věnovat elektronickým důkazům v trestním řízení, platformám a sdílené ekonomice, GDPR a ePrivacy, právní informatice, právu na informace a otevřená data a konečně autorskému právu na jednotném digitálním trhu.

Přihlašovat se lze prostřednictvím konferenčního webu, kde naleznte všechny informace, jakož i call for papers.

Těšíme se na setkání na podzim v Brně!

Za organizátory,
Matěj Myška

úterý, května 08, 2018

BGH - blokování reklam není nekalou soutěží (I ZR 154/16)

BGH vydal rozhodnutí, kterým skončil spor mezi vydavatelstvím Axel Springer a firmou Eyeo, která dodává technologii AdBlock Plus na blokování on-line inzerce. Soud konstatoval, že blokování on-line reklamy není nekalosoutěžním jednáním. Rozhodnutí zřejmě povede k systémovým změnám ve schématech monetizace obsahu a časem může mj. i vytvořit zprostředkovaný tlak na síťovou neutralitu.

Oficiální shrnutí rozhodnutí viz zde.
Anotaci beck-aktuell viz zde.

neděle, dubna 22, 2018

Nejvyšší soud USA - případ Microsoft Ireland

Nejvyšší soud USA rozhodl jako poslední instance v případu přeshraničního zajištění důkazů z cloudu. Rozhodnutí v případu, který se stal základem široké mezinárodní diskuse, nakonec není samo o sobě nijak zvlášť důležité, neboť v mezičase nabyl účinnosti federální CLOUD Act, který jednoznačně zakládá vyšetřovací pravomoc amerických úřadů. V EU se chystá obdobné řešení v souvislosti s úpravou odpovědných zástupců a možnosti národních OČTŘ žádat o data do jiných členských států.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Plný text CLOUD Act viz zde.

středa, dubna 18, 2018

LL.M. a Ph.D. v právu informačních a komunikačních technologií

Do konce dubna lze na PrF MU podávat přihlášky do studia LL.M. a do doktorského studia v oboru práva informačních a komunikačních technologií. Oba studijní programy zajišťuje Ústav práva a technologií.

Informace k LL.M. studiu viz zde.
Informace k doktorskému studiu viz zde.

úterý, března 27, 2018

XXVI. Karlovarské právnické dny

Ve dnech 14.-16. června se uskuteční již 26. ročník konference Karlovarské právnické dny, na které mimo jiné vystoupí i doc. Radim Polčák s příspěvkem na téma Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti.
Pro více informací o konferenci viz http://www.kjt.cz/cs/2018/

Součástí konference je též již tradiční hlasování o Prestižní ceně za nejlepší právnický časopis, o kterou se mimo jiných uchází také odborný časopis zaměřený na technologické obory práva Revue pro právo a technologie.
V případě zájmu o účast na anketě viz http://www.kjt.cz/cs/2018/anketa.php

úterý, března 13, 2018

U.S. Reports

Library of Congress zpřístupnila kompletní znění knižní sbírky U.S. Reports obsahující judikaturu a další dokumenty Nejvyššího soudu za posledních 225 let. Systém umožňuje plnotextové vyhledávání, nabízí ke stažení dokumenty v jejich původní podobě a automaticky generuje citace dle tří standardů.

Systém je k dispozici zde.