čtvrtek, dubna 06, 2017

SDEU - tištěné inzeráty a místní působnost souhlasu

V březnovém rozhodnutí známém jako Tele2 se Soudní dvůr vyjádřil v otázce přeshraničního poskytování služeb elektronických komunikací. Soud zde následoval předchozí svoji rozhodovací praxi a vyjádřil se proti bariérám vnitřního trhu daným jurisdikční teritorialitou. Rozhodnutí má omezený význam též v oblasti ochrany osobních údajů, neboť se týká územního dopadu souhlasu s jejich zpracováním.

Plný text rozhodnutí viz zde.

V rozhodnutí ze 30. března se Soudní dvůr věnoval otázce informační povinnosti u prostorově omezených tištěných reklamních materiálů. Soudní dvůr zde sice konstatoval možnost odůvodnit neúplnost tištěné informace omezeným místem, současně ale uložil národním soudům zkoumat fakticitu příslušného omezení (tj. zda se povinně publikovaná informace, zde o identitě prodávajícího, na příslušnou tiskovinu skutečně nemohla vejít).

Plný text rozhodnutí viz zde.

středa, dubna 05, 2017

Plný úvazek na ÚPT - uzávěrka přihlášek

Zítra (tj. 6.4.) je uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na plný akademický úvazek (asistent nebo odborný asistent) na Ústavu práva a technologií. Podmínky výběrového řízení viz zde.

sobota, března 11, 2017

Kolokvium Ústavu státu a práva AVČR

Ústav státu a práva pořádá 15. března kolokvium na téma odpovědnosti za moderní technologie se zaměřením na družicovou navigaci. Bližší informace viz na ústavním webu zde.

pondělí, března 06, 2017

SDEU - zásah do majetkových práv autorských vysíláním

Soudní dvůr se v rozhodnutí ve věci C‑275/15 vyslovil k rozsahu ust. čl. 9 směrnice č. 2001/29/ES. Použil při tom zajímavé geolokační kritérium "oblasti původního vysílání."

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, února 23, 2017

ÚS k "cenzuře" internetu prostřednictvím zákona o hazardních hrách

Včera ve svém plenárním nálezu Ústavní soud vyvrátil, že by mohlo na základě § 82 a 84 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, dojít k “cenzuře” internetu. Právní úprava je zaměřena jen na blokaci stránek s hazardními hrami (českých i zahraničních), nicméně ani z daných norem, ani z celého účelu zákona nelze nijak dovodit, že by mělo dojít k jejich zneužití a omezování svobody projevu, práva na informace a práva podnikat. Nutno však podotknout, že dané normy nejsou legislativní “perlou”, nerespektují plně minimalizaci zásahu a jen těžko můžeme odhadovat, co a koho přesně měl zákonodárce na mysli, když stanovil, že je nutno blokovat “internetové stránky” uvedené na seznamu (blacklistu) Ministerstva financí “poskytovatelem připojení k internetu”. K oběma pojmům však soud dodal, že není záhodno je kazuisticky v zákoně vymezovat a samotná interpretace těchto pojmů bude ponechána na národních soudech.


Nález Pl. ÚS 28/16 je dostupný zde.

pondělí, února 20, 2017

Zpráva Evropského parlamentu - robotika

Evropský parlament vydal zprávu s doporučeními k problematice právní úpravy nasazení robotů. Zpráva vychází ze studie publikované na podzim minulého roku a obsahuje relativně detailní specifikaci problémů v různých oblastech, kde se nasazení robotů stává aktuálním. Dokument dokonce obsahuje i návrh Charty robotiky. Za tip na oba dokumenty děkujeme předsedovi Právního výboru Evropského parlamentu Pavlu Svobodovi.

Plný text studie viz zde.
Plný text zprávy s přílohami viz zde.

úterý, února 07, 2017

Jednotný digitální trh

17. února se na CERIT SP uskuteční kulatý stůl a veřejná debata k problematice autorských práv, geoblockingu a jednotného digitálního trhu pořádaná Evropským parlamentem. Účast přislíbili přední čeští experti a europoslanci, kteří se na problematiku jednotného digitálního trhu specializují.

Pozvánku a další informace viz zde.