pondělí, února 12, 2018

Nová místa pro doktorandy a postdoktorské výzkumníky - aktualizováno

IViR univerzity v Amsterdamu vyhlašuje v rámci nového projektu ERC tři výzkumné pozice na právní souvislosti použití technologie blockchain (dvě postdoktroské a jednu doktorskou).
Více informací viz na webu IViR zde.

Další postdoktorskou pozici nabízí univerzita v Helsinkách. Obor je velmi obecně vymezen jako "právo a digitalizace" a pozice se vypisuje na tři roky.
Více informací na univerzitním webu zde.

sobota, února 03, 2018

Ochrana námětu autorským právem

Americký Ninth Circuit rozhodl ve prospěch žalobce zajímavý případ de facto ochrany námětu resp. mechanického zpracování dřívě objektivně vyjádřeného motivu (v tomto případě přírodního výjevu). O tomto případu Folkens v Wyland Worldwide informoval Zahr Said prostřednictvím mailing listu IPProfs.

Plný text rozhodnutí viz zde.

neděle, ledna 28, 2018

Rozhodnutí v případu Schrems

Soudní dvůr vydal rozhodnutí v případu hromadného nároku M. Schremse proti spol. Facebook. Rozhodnutí se týká otázky, zda jde o spotřebitelskou věc (na tu soud odpověděl kladně) a zda se příslušnost soudu podle čl. 16 odst 1 nařízení (ES) č. 44/2001 určí podle místa bydliště žalobce i v případě, že žalobce uplatňuje postoupené nároky (tuto otázku soud zodpověděl negativně). V předmětném případě jde kvůli nákladům řízení jen o pár nároků, řičemž hlavní spor, který nebyl předmětem předběžné otázky, se týká cca 25 tis. uživatelů, kteří své nároky postoupili žalobci. Na základě tohoto rozhodnutí tedy bude muset M. Schrems upravit procesní strategii (samotných nároků z ochrany spotřebitele a ochrany osobnosti se toto řízení netýkalo).

Plný text rozhodnutí viz zde.


středa, ledna 24, 2018

ACDCA

Zajímavý legislativní návrh označený jako Active Cyber Defense Certainty Act začal projednávat americký Kongres. Jedná se o úpravu, která poskytuje jistotu beztrestnosti pro aktivity, které mohou mít formální znaky trestného činu, ale jsou podniknuty jako svépomocná reakce na kybernetický bezpečnostní incident. Návrh je relativně stručný, pracuje se systémem notifikací a užívá pojmů jako "aktivní protiopatření".

Plný text návrhu viz zde.

úterý, ledna 23, 2018

ELI Young Lawyers Award

Evropský právní institut vyhlásil soutěž Young Lawyers Award, do které lze hlásit odborné práce týkající se aktuálních otázek tvorby nebo aplikace evropského práva. Soutěž je otevřená pro různá témata, ale vzhledem k autálním projektům ELI je jasné, že témata týkající se ICT práva mohou mít výhodu při posuzování.

Více informací viz na webu ELI zde.

pátek, ledna 05, 2018

Statistická ročenka WIPO

WIPO vydalo svoji statistickou ročenku s údaji za rok 2017. Obsahuje řadu zajímavých dat - například počty užitných vzorů přihlášených v minulém roce v Číně.

Plný text viz zde.