úterý, prosince 13, 2011

Budoucnost PSI a licence CC

Evropská Komise zveřejnila materiály k rekodifikaci směrnice o dalším užití PSI (informací veřejného sektoru). K podpoře dalšího komerčního využití PSI se plánuje mimo jiné i implementace licencí CC - ke čtvrté verzi těchto veřejných licencí byla rovněž otevřena veřejná diskuse.

Materiály k rekodifikaci směrnice o PSI viz zde.
Oznámení o zahájení veřejné diskuse ke čtvrté verzi CC včetně linků viz zde.

pondělí, prosince 12, 2011

Cyberlaw - Course Supplement

Zejména pro potřeby studentů anglicky vyučovaných předmětů vydal vedoucí Ústavu práva a technologií JUDr. Radim Polčák, PhD. reader Cyberlaw - Course Supplement. Ke stažení ve formátu .pdf je zde.

pátek, listopadu 25, 2011

e-Finance: Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků

Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU si Vás dovoluje pozvat na seminář v rámci předmětu BI301K Úvod do práva ICT II organizovaný formou workshopu. Uskuteční se dne 1. 12. 2011 od 15:05 cca do 17:00 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 259.

Na seminář se lze přihlásit zde.

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

 • regulace platebních služeb v Evropské unii a v České republice,

 • platební instrumenty a platební karty,

 • rozhodovací praxe na úseku platebních služeb,

 • úkony v řízení před finančním arbitrem.


Pozvánka ve formátu pdf.
Seminář Zpracování osobních údajů

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá seminář pro pracovníky vysokých škol Zpracování osobních údajů. Bude se konat dne 16. 12. 2011 v místnosti č. B517 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, Brno. Více informací naleznete na plakátu a v registračním formuláři pro veřejné přednášky a semináře ÚPT PrF MU. Seminář je přístupný i pro studenty a veřejnost.
Seminář Právní režim autorských děl v informačních sítích

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá seminář pro pracovníky vysokých škol Právní režim autorských děl v informačních sítích. Bude se konat dne 9. 12. 2011 v místnosti č. B517 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, Brno. Více informací naleznete na plakátu a v registračním formuláři pro veřejné přednášky a semináře ÚPT PrF MU. Seminář je přístupný i pro studenty a veřejnost.

středa, listopadu 16, 2011

Seminář Elektronické občanské průkazy, elektronické volby

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá seminář pro pracovníky vysokých škol Elektronické občanské průkazy, elektronické volby. Bude se konat dne 18. 11. 2011 v místnosti č. B517 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, Brno. Více informací naleznete na plakátu a v registračním formuláři pro veřejné přednášky a semináře ÚPT PrF MU. Seminář je přístupný i pro studenty a veřejnost.

středa, listopadu 09, 2011

Workshop: Internet Governance (Current Legal Issues)

Dne 25. 11. 2011 od 13:00 cca do 14:30 se na PrF MU (Veveří 70, Brno) v místnosti č. 109 uskuteční workshop věnovaný aktuálním právním otázkám Internet Governance. Workshop proběhne v anglickém jazyce a bude veden prof. Erichem Schweighoferem z Universität Wien. Více informací obsahuje oficiální pozvánka. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím online formuláře.

středa, listopadu 02, 2011

Stop Online Piracy Act

Do Sněmovny reprezentantů byl navržen Stop Online Piracy Act - navrhovaná úprava by měla zpřísnit postih za porušování majetkových práv autorských a de facto též omezit resp. odstranit dosah omezení odpovědnosti ISP. V mnoha směrech extrémistický návrh již podrobila kritice organizace EFF.

Plný text návrhu viz zde.
Komentář EFF viz zde.

čtvrtek, října 20, 2011

Váš názor na ochranu osobních údajů online

Projekt CONSENT (www.consent.law.muni.cz), kterého se účastní Ústav práva a technologií MU, vstoupil do další fáze svého výzkumu. Po první části, která se zabývala převážně mapováním statutu quo, ať už faktickým fungováním ochrany a nastavení ochrany soukromí na sociálních sítích nebo právní regulací oblasti, začala druhá, kvantitativní, část výzkumu. Online dotazník, který byl nedávno spuštěn, si klade za cíl zjistit, jaké jsou postoje současných uživatelů internetu ve vztahu k ochraně osobních údajů.
Na dotazník je možné odpovídat zde.

středa, října 19, 2011

Seminář Elektronické platební prostředky

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá seminář pro pracovníky vysokých škol Elektronické platební prostředky. Bude se konat dne 21. 10. 2011 v místnosti č. B517 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, Brno. Více informací naleznete na plakátu a v registračním formuláři pro veřejné přednášky a semináře ÚPT PrF MU. Seminář je přístupný i pro studenty a veřejnost.

úterý, října 18, 2011

Symposium Právo a energetická bezpečnost

Organizují Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. Symposium se uskuteční dne 4. 11. 2011 od 09:00 cca do 15:00 (včetně přestávky na oběd) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109. Cílem symposia je otevřít mezioborovou diskusi k významnému, ale z hlediska pozornosti právnické veřejnosti spíše opomíjenému tématu.

Registrační formulář a program symposia naleznete zde na www.energy.law.muni.cz, plakát symposia zde.

sobota, října 15, 2011

Data retention v USA

Poněkud nečekané rozhodnutí ohledně přípustnosti požadavku na provozní údaje bez předchozího soudního rozhodnutí vydal U.S. District Court for the District of Columbia. Jedná se v tomto případě o odklon od dosavadní spíše restriktivní praxe pokud jde o získávání a užití provozních údajů.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Krátký komentář rozhodnutí a jeho srovnání s předchozí judikaturou přinesl časopis The Register zde.

čtvrtek, října 06, 2011

Novinky z německého práva ICT

Aktuální zprávy o vývoji německého práva ICT a judikatury průběžně přináší časopiseckým způsobem CyLaw Report německé profesorky Violy Schmidt. Výhodou těchto publikací je, že obsahují kompletní informace o související právní úpravě, doplňující informace o předmětných službách apod.

Jednotlivé díly CyLaw Report jsou zdarma ke stažení zde.

středa, října 05, 2011

(ne)rozhodnutí Nejvyššího soudu USA - stahování jako veřejná produkce

Nejvyšší soud USA se nebude zabývat interpretací otázky, zda je poskytnutí hudby ke stažení prostřednictvím internetu možno považovat za veřejnou produkci. Dřívější rozhodnutí Court Of Appeals for the Second Circuit, v němž soud konstatoval, že o veřejnou produkci v takovém případě nejde, tedy nebude revidováno. Precedenční případ má význam zejména kvůli odměnám, které by v opačném případě bylo možno vybírat.

Dokumentaci k případu viz zde.

úterý, září 20, 2011

Veřejné přednášky ÚPT - podzim 2011

Přednášky v oboru práva ICT probíhající v podzimním semestru jsou přístupné veřejnosti. Z kapacitních důvodů je třeba se nezávazně registrovat prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře zde.

pondělí, září 05, 2011

Workshop o umělé inteligenci a právu

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá workshop 'Applying Artificial Intelligence to Law: Lessons Learned and Future Directions'. Workshop povede prof. Kevin D. Ashley z University of Pittsburgh, USA, a uskuteční se 6. října 2011 od 14:00 v místnosti 109 na Právnické fakultě MU. Více informací o workshopu je k nalezení na pozvánce. Pro účast na workshopu je třeba se zaregistrovat prostřednictvím tohoto formuláře.

pondělí, srpna 01, 2011

European ICT Law: Text, Cases, Materials

Zejména pro potřeby studentů Summer School of European ICT and IP Law vydal Ústav práva a technoloigií publikaci European ICT Law: Text, Cases, Materials. Ke stažení ve formátu .pdf je zde.

čtvrtek, července 28, 2011

Revue pro právo 3/2011 online

Třetí číslo časopisu Revue pro právo a technologie, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online.
Revue pro právo a technologie je specializovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Vychází dvakrát ročně v češtině a v každém čísle lze nalézt aktuality z legislativy a judikatury, odborné články k aktuálním tématům, recenze odborné literatury a další informace.
Revue pro právo a technologie je určen široké odborné veřejnosti, a to jak praktikujícím právnickým profesím, tak akademické obci a i studentům a všem zájemcům o tuto progresivní oblast práva.
Cílem Revue pro právo a technologie je etablovat se jako vedoucí diskuzní platforma pro technologické obory práva v České republice.

sobota, července 23, 2011

Nabídka zaměstnání - energetické právo

Na základě informace ředitele legislativně správní sekce Energetického regulačního úřadu, (a též externího vyučujícího na Ústavu práva a technologií) oznamujeme vypsání výběrových řízení na místa právníků v různých specializacích - legislativa, soudní sporná agenda, správní řízení.

Podrobnější informace k výběrovým řízením viz zde.

pátek, července 15, 2011

Rozhodnutí o předběžné otázce - on-line tržiště

Soudní dvůr EU publikoval rozhodnutí o předběžné otázce, kterým se vyjadřuje k právní povaze elektronických aukčních serverů a elektronických tržišť. Konzistentně s judikaturou v případu AdWords konstatoval, že elektronické aukční servery je třeba považovat za ISP typu hosting (tj. že odpovídají za obsah jednotlivých uživatelských nabídek až na základě vědomé protiprávnosti). Naopak nekonzistentně s případem AdWords rozhodl soud v tom smyslu, že umístění nabídky na aukční server a její zahrnutí do interního vyhledávače je užitím ochranné známky.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, července 05, 2011

Ekonomická analýza uživatelského chování na internetu

Na CONSENT Social Networking Summit byla představena zajímavá kritická ekonomická analýza uživatelské motivace a uživatelského jednání ve službách informační společnosti. Studie byla sestavena z dat získaných marketingovou společností iab.

Plný text studie v .pdf viz zde.

pondělí, června 27, 2011

Apple získal patent na kapacitní multidotykový displej


Skoro po třech a půl letech získal Apple konečně americký patent číslo 7.966.578, který podle patentových expertů způsobí nejednu vrásku konkurenci. Obsah tohoto patentu je definován tak široce, že jím Apple získává silnou pozici v oblasti zobrazování na takzvaných "smartphonech" a jejich ovládání pomocí gest prsty. Patent tedy umožňuje Apple útočit na konkurenci, která tyto technologie na svých produktech běžně používá. Otázka je, jakým způsobem Apple s patentem naloží. Diskutuje se varianta, že by Apple patentované technologie ve USA licencoval, stát se však může také to, že americké soudy patent ve veřejném zájmu zruší.

Více k patentu například zde.

neděle, června 05, 2011

Právo na internet

OSN se konečně vložila do debaty okolo práva na přístup ke službám celosvětové informační sítě a veřejně deklarovala právo na internet jako derivát práva na svobodu projevu, práva na soukromí, práva na vzdělání a dalších lidských práv (u nás je dovozováno především z takzvaného práva na informační sebeurčení). Zpráva OSN se tak staví mimo jiné i proti nejrůznějším odpojovacím a blokovacím pokusům odůvodňovaným ochranou majetkových práv autorských, k nimž v poslední době došlo ve Francii a Anglii.

Plný text zprávy (opravdu stojí za přečtení) viz zde.
Velký bratr se dívá

Zájemcům o problematiku shromažďování a zpracování osobních údajů lze doporučit dokument Davida Bonda Velký bratr se dívá.

Pořad je promítán v neděli 5. 6. v 20.00 na "offline" ČT 2. Repríza pořadu je naplánována na čtvrtek 9. 6. 2011 v 11:30 tamtéž.

středa, června 01, 2011

Konference České právo a informační technologie

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá III. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 15. - 16. 9. 2011 ve SPORT-V-HOTELU Hrotovice, okres Třebíč. Více informací na konferenčním webu a v Call for Papers.

úterý, května 24, 2011

Public Domain Calculator

Nedávno představený Public Domain Calculator vyvinutý Knowledgeland a Institute for Information Law v rámci projectu Europeana Connect umožňuje sekvencí jednoduchých dotazů zjistit, zda je konkrétní dílo dílem volným, resp. zda spadá do public domain.

K vyzkoušení na http://www.outofcopyright.eu/index.html.


středa, května 18, 2011

Legislativní iniciativa k blokování

Dalším americkým legislativním pokusem o specifickou proceduru k blokování přístupu k cílovým místům označeným vykonavateli majetkových práv autorských je Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act. Navrhované opatření míří hlavně proti providerům typu mere conduit a vyhledávačům a lze jej vnímat jako další pokus vykonavatelů majetkových práv autorských restriktivně chránit jejich práva. Vzhledem k tomu, že jsou v USA občanské organizace chránící základní hodnoty informační společnosti poněkud aktivnější než u nás, lze očekávat okolo návrhu zajímavou diskusi.

Text návrhu včetně souvisejících dokumentů viz zde.

sobota, května 07, 2011

Úvěrové služby online v EU

Katedra mezinárodního a evropského práva ve spolupráci s Ústavem práva a technologií a Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty MU si vás dovolují pozvat na workshop Úvěrové služby online v EU. Uskuteční se dne 11. 5. 2011 od 11:10 cca do 12:40 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 025.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

 • úvěrové služby v Evropské unii po transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru,
 • harmonizace úvěrových služeb,
 • specifika úvěrových služeb na internetu a úvěrových služeb užívajících další informační a komunikační technologie v ČR i v zahraničí,
 • online nástroje v předkontraktační fázi poskytování úvěrových služeb,
 • odlišnosti právní regulace spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.
Pozvánka ve formátu pdf.

čtvrtek, května 05, 2011

Publikován Call for papers Cyberspace 2011

Call for papers na devátý ročník mezinárodní konference Cyberspace 2011: publikován Call for Papers byl publikován. Po výběru příslušného streamu můžete nahrát svů abstrakt pomocí tohoto formuláře.

pondělí, května 02, 2011

Summer School of ICT Law 2011

Ústav práva a technologií PrF MU pořádá spolu s partnerskými institucemi již šestý ročník Letní školy práva ICT, tentokrát v termínu 31. 7. - 5. 8. 2011 v rakouském Reichenau an der Rax.
Stejně jako v předchozích letech je akce výběrová. Symbolický účastnický poplatek pro studenty MU, který zahrnuje odborný program, ubytování a stravu, činí 50 EUR.
Veškeré informace, včetně programu jsou dostupné na domovské stránce letní školy.

Přihlášky je možno podávat do 15. května 2011 pomocí tohoto formuláře.

pátek, dubna 15, 2011

"Třikrát a dost" i na Novém Zélandě

Novozélandský parlament schválil kontroverzní novelu autorského zákona, který umožňuje "odstřihávat" uživatele od Internetu za opakované porušování autorských práv. Obdobně jako ve Velké Británii byla tato novela schválena v zrychleném řízení, ihned po zákonu řešícím následky zemětřesení v regionu Canterbury.

Quick guide k novelizovanému zákonu od NGO Tech Liberty NZ.
New Zealand Herald
Ars Technica

čtvrtek, března 31, 2011

Data retention v ČR protiústavní
Dnešním nálezem zrušil Ústavní soud ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních
a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.
Zrušná ustanovení a vyhláška nesplňuje podle Ústavního soudu "ústavněprávní limity, neboť nesplňuje požadavky plynoucí z principu právního státu a je v kolizi s požadavky na omezení základního práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které plynou z principu proporcionality."

V rámci nálezu Ústavní soud i poznamenal, že navrhovatelé "zapomněli" na §88a TrŘ, které by bylo takté vhodno upravit tak, aby bylo ústavně konformní.
Narozdíl od německého Spolkového ústavního soudu zamítl (i když jen ve formě obiter dicta) český Ústavní soud i princip data retention jako takový, což lze kvitovat s povděkem.

Rozhodnutí bude analyzováno v dalším čísle Revue pro právo a technologie.

Plný text nálezu.

úterý, března 29, 2011

O osudu data retention rozhodne český Ústavní soud již tento čtvrtek

V 10 hodin dopoledne bude veřejně vyhlášen nález Pléna ve věci zrušení české úpravy uchovávání lokalizačních a provozních údajů. Připojí se český Ústavní soud k německému Spolkovému ústavní soudu a prohlásí provedení data retention za neústavní?

Revue pro právo a technologie s článekm zabývajícím se danou problematiku
Text návrhu v pdf

středa, března 23, 2011

Google AdWords Workshop

Institute of Law and Technology cordially invites you to attend a workshop:

Making Money by Riding on the Coattails of the Reputation of the
Trademarks of Others OR an Inventive Business Model That Happens to Reveal the Flaws of the Traditional Perception of Trademark Use?


Keynote:
Mag. Maximilian Schubert, LLM
Legal officer at ISPA (Internet Service Providers Austria)

Workshop will be led by:
Mgr. Matěj Myška (Institute of Law and Technology)

Date and time: 7th April 2011, 14.00 - 16.00
Venue: Room n. 109, Faculty of Law, Masaryk University
Entrance: Free

Please use this form to confirm your attendance.

WORKSHOP FLYER

úterý, března 22, 2011

6. Internationales Symposium "Smart Life: Chancen und Risiken eines total digitalisierten Alltags"


Ve dnech 7. a 8. dubna 2011 pořádá univerzita v Pasově zajímavé symposium zaměřené nejen na právní otázky související s kompletní "digitalizací běžného života".

Více informací a přihlášky na webu výzkumného centra ReH..Mo, které akci organizačně zajišťuje.

úterý, března 15, 2011

Cenová regulace v energetice

Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU si vás dovoluje pozvat na workshop Cenová regulace v energetice. Uskuteční se dne 31. 3. 2011 od 14:00 cca do 16:00 (včetně přestávky na kávu) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

 • mechanismus cenové regulace v elektroenergetice (cenová rozhodnutí),
 • možnosti uplatnění opravných prostředků proti cenovým rozhodnutím.
Pozvánka ve formátu pdf.

středa, března 09, 2011

Je Česká republika Zemí internetovou?

Společnosti Google a Boston Consulting Group včera představily novou studii o dopadu Internetu na české hospodářství. V roce 2009 internet přispěl českému hospodářství odhadem 130 miliardami korun, což představuje 3,6 % HDP. Poměrně překvapivě je Česká republika ve srovnání se zeměmi OECD na špici v ekonomické aktivitě na internetu, a to i přes podprůměrnou infrastrukturu.
Studie je dostupná na stránkách www.zemeinternetova.cz

středa, března 02, 2011

"Second hand" software před SDEU

Německý Spolkový ústavní soud svým usnesením ze dne 3. 2. 2011 položil Soudnímu dvoru pro EU zásadní předběžnou otázku, která se týká dovolenosti obchodvání s "použitými" počítačovými programy, tedy zda je možno přeprodávat licence k počítačovým programům.
Přesná formulace otázek však není doposud známa, situaci budeme nadále sledovat.

Tiskové prohlášení Spolkového ústavního soudu (v němčině)
Tiskové prohlášení společnosti usedSoft (v angličtině)

středa, února 23, 2011

Zásadní novela patentového práva USA

Americký Senát bude projednávat dlouho připravovanou velkou rekodifikaci patentového práva. Zahrnuje oproti současnému stavu celou řadu úprav motivovaných z velké části zkušenostmi s dosavadní patentovou ochranou software. Rekodifikace si klade za cíl mimo jiné snížit množství případů patentového výpalného a omezit činnost takzvaných patentových trollů.

Kompletní informace o rekodifikaci včetně úplného znění viz zde.

pátek, února 18, 2011

International Conference on Artificial Inteligence and Law

Třináctý ročník prestižní konference ICAIL zaměřené na využití poznatků z oblasti studia umělé inteligence v oboru práva se již počátkem června tohoto roku uskuteční v americkém Pittsburgu. V rámci konferenčního programu tradičně vystoupí přední odborníci z celého světa zabývající se oblastmi právní argumentace, e-governmentu a podpůrných právních IT aplikací, vyhledávání právních informací, reprezentace a získávání právních znalostí, právní logiky a zpracování přirozeného jazyka.

Případní zájemci se podrobné informace dozví na webových stránkách konference.

Současně s konferencí je pořádána i celá řada tematicky úzce zaměřených workshopů. Na organizaci workshopu Coherence 2011: Artificial Intelligence, Coherence and Judicial Reasoning se podílí rovněž Ústav práva a technologií PrF MU.

pátek, února 11, 2011

Revue pro právo a technologie 2/2010 online

Druhé číslo nového časopisu, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online na stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Revue pro právo a technologie je specializovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Vychází dvakrát ročně v češtině a v každém čísle lze nalézt aktuality z legislativy a judikatury, odborné články k aktuálním tématům, recenze odborné literatury a další informace.
Revue pro právo a technologie je určen široké odborné veřejnosti, a to jak praktikujícím právnickým profesím, tak akademické obci a i studentům a všem zájemcům o tuto progresivní oblast práva.
Cílem Revue pro právo a technologie je etablovat se jako vedoucí diskuzní platforma pro technologické obory práva v České republice.

čtvrtek, února 10, 2011

Nový projekt - kniha o elektronickém podpisu

Publicista Jiří Peterka dává dohromady knihu o praktickém použití elektronického podpisu a jeho derivátů. S podporou CZ.NIC hodlá vydat knihu on-line i v tištěné verzi, přičemž ještě před vydáním sbírá podněty k jejímu dopsání. Vzhledem k tomu, že kniha je spíše technická a neřeší některé palčivé právní otázky, můžeme vyzvat naše čtenáře, aby se zapojili do diskuse a autorovi případně přispěli náměty a připomínkami.

Web knihy včetně obsahu a diskuse viz zde.

středa, února 09, 2011

Studie k úloze ISP

Díky Evě Martinicové z českého Googlu jsme se dozvěděli o zajímavé studii k ekonomickým a sociálním funkcím poskytovatelů služeb informační společnosti, kterou publikovala OECD. Studie je k dispozici v plném textu on-line.

Text studie viz zde (opravený link - děkujeme za upozornění).

pátek, února 04, 2011

Konference COFOLA 2011 - sekce ÚPT

Ústav práva a technologií bude v rámci V. ročníku mezinárodní konference doktorských studentů a mladých vědců COFOLA garantovat sekci "Právo a informační technologie". Konference se uskuteční v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzitiy v termínu 29. 4. - 1. 5. 2011.

Více informací a postup přihlašování lze nalézt na konferenčním webu.

čtvrtek, ledna 27, 2011

Článek o francouzské e-justici

Vzhledem k problematické dostupnosti doktrinálních studií věnovaných eJustici upozorňujeme na zajímavý článek, který právě vyšel v Utrecht Law Review. Jedná se o studii zaměřenou na praktické zkušenosti z implementací různých aplikací eJustice ve Francii.

Plný text článku viz zde.

úterý, ledna 25, 2011

Konference k problematice PSI

Projektový tým LAPSI zveřejnil call for papers na konferenci věnovanou problematice komerčního využití informací veřejného sektoru (PSI re-use). Výstupy z konference, která se uskuteční počátkem května v Miláně, poslouží společně s projektovými stanovisky jako podklad pro rekodifikaci směrnice č. 2003/98/ES.

Call for papers viz zde.


čtvrtek, ledna 20, 2011

Šavelka, Myška, Ptašnik, Spáčilová: Právní informační systémy

Nově vydaná učebnice Právní informační systémy je primárně určena jako učební pomůcka ke kurzům právní informatiky. V obecné části se zaměřuje na teorii právních informací, jejich zdroje a prameny, základy automatizovaného zpracování právních informací a jejich vyhledávání. Ve zvláštní části jsou postupně představeny právní informační systémy ASPI, Beck-online a CODEXIS. Důraz je přitom kladen na popis a výuku typických činností, ke kterým systémy slouží. V závěrečné kapitole jsou potom obdobným způsobem představeny vybrané zdroje užitečných informací přístupné volně na Internetu

Díky podpoře v rámci rozvojového projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471. Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií mohlo být elektronické vydání knihy Právní informační systémy uvolněno k volnému stažení.

Autoři ocení komentáře a náměty, které můžete připojit v diskusi níže nebo zaslat e-mailem.

pátek, ledna 07, 2011

Dokazování elektronickými prostředky

Workshop se uskuteční dne 26. 1. 2011 od 10:00 cca do 12:15 (včetně přestávky na kávu) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

 • praktická úskalí používání elektronických důkazních prostředků
 • neznalost soudů, nedostatečné technické vybavení, absence elektronického soudního spisu
 • zajištění elektronického důkazu v přípravném řízení trestním (jak zajistit důkaz, aby byl zákonný a spolehlivý při pozdějším provedení)
 • provedení důkazu webovou stránkou nebo jiným on-line dostupným obsahem (spolehlivé zajištění důkazu, prokazatelnost umístění a dostupnosti přísl. informací, procesní ekonomie užití možných institutů)
 • dokazování za užití záznamů telekomunikačního provozu - které typy dat jsou specificky chráněny a jaký má být režim jejich vyžádání a plateb za jejich poskytnutí
 • nutnost využití znalců v banálních případech (tj. kdy důkaz lze provést resp. ověřit jeho spolehlivost automaticky nebo za využití technicky proškolené osoby)
 • možnost zajištění a provedení elektronických důkazů chráněných technickými prostředky resp. šifrováním (povinnost poskytnout hesla nebo klíče, problém užití steganograficky chráněných informací
Pozvánka ve formátu pdf.

úterý, ledna 04, 2011

eGov Days 2011

Letošní ročník tradiční konference eGov Days věnované eGovernmentu a eJustici se uskuteční ve Slovinsku ve dnech 9.-11. května. Programový výbor právě zveřejnil call for papers (registrace zatím není otevřena).

Stránky konference viz zde.