středa, února 26, 2014

Workshopy k právu duševního vlastnictví

UPDATE: Audiostream z workshopu Zuzany Adamové můžete sledovat zde. Pomocí chatu také můžete pokládat otázky.

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na dva workshopy renomovaných zahraničních odborníků Mgr. Martina Husovce (10.00 - 11.30 - Aktuální otázky odpovědnosti za porušování práv duševního vlastnictví online) a JUDr. Zuzany Adamové, Ph.D. (13.30 - 15.00 - Evropské autorské právo - problémy a výzvy), které se budou zabývat aktuálními otázkami práva duševního vlastnictví.

Workshopy se uskuteční 26. 2. 2014 v místnosti č. 109 Právnické fakulty MU (Veveří 70) od 10.00 h.

Kapacita místnosti je bohužel již vyčerpána. Informace dostupné o streamingu budou dostupné zde během dneška.
(Účast na workshopech je bezplatná)

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast!Workshop "Aktuální otázky odpovědnosti za porušování práv duševního vlastnictví online" se uskuteční v rámci projektu "Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Workshop "Evropské autorské právo - problémy a výzvy" se uskuteční v rámci projektu "InovaCom (reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0053). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

úterý, února 25, 2014

Rozhodnutí SDEU - DRM

K míře ochrany DRM u software se vyjádřil ve svém dřívějším rozhodnutí Soudní dvůr EU. Konstatoval, že je na jedné straně za DRM ve smyslu zákona třeba považovat též ochranné technické prostředky na cílových zařízeních (včetně přenosných). Na straně druhé ale soud konstatoval nutnost prokázat specifický ochranný charakter technického prostředku.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Brigáda - ochrana osobních údajů

Především studentům PrF MU se specializací na problematiku práva informačních a komunikačních technologií a ochranu osobních údajů je určena nabídka brigády v UPC Česká republika - jedná se o pozici na DPP s označením Privacy/Security Administrator.

Podrobnější informace viz v letáku zde.
Kontaktní e-mail pro zájemce je Martin.Cach(zavináč)upc.cz.

čtvrtek, února 20, 2014

Odpovědnost registrátora domény za protiprávní obsah webu

Zemský soud v Saarbrücken v Německu ve svém nedávném rozsudku shledal registrátora domény odpovědným za obsah webu provozovaného na jím registrované doméně. Společnost Universal Music uspěla se svojí žalobou proti registrátorovi Key-Systems kvůli protiprávnímu stránky h33t.com, která slouží jako tracker sítě BitTorrent. Soud odpovědnost registrátora založil na skutečnosti, že obsah webu "zjevně porušuje" autorská práva žalobce a tento fakt lze snadno zjistit. 

Rozhodnutí však není konečné, je pravděpodobné, že registrátor proti němu uplatní opravný prostředek.

Anglický článek shrnující dosavadní vývoj případu naleznete zde.
Německý článek přímo od zástupce žalobce zde.


Guest blog: Jan Tomíšek ml.

pondělí, února 03, 2014

Článek - přeshraniční zajištění důkazu

V právě vydaném čísle Utrecht Law Review vyšel zajímavý článek k problematice přeshraničního zajišťování důkazů. Diskutované otázky jsou relevantní pro přeshraniční justiční spolupráci i pro případy, kdy dochází k zajištění důkazů fyzicky se nacházejících mimo území jurisdikce (resp. nacházejícího se v delokalizovaném prostředí cloudu) prostřednictvím metod tzv. network forensics.

Plný text článku viz v .pdf zde.