středa, února 23, 2011

Zásadní novela patentového práva USA

Americký Senát bude projednávat dlouho připravovanou velkou rekodifikaci patentového práva. Zahrnuje oproti současnému stavu celou řadu úprav motivovaných z velké části zkušenostmi s dosavadní patentovou ochranou software. Rekodifikace si klade za cíl mimo jiné snížit množství případů patentového výpalného a omezit činnost takzvaných patentových trollů.

Kompletní informace o rekodifikaci včetně úplného znění viz zde.

pátek, února 18, 2011

International Conference on Artificial Inteligence and Law

Třináctý ročník prestižní konference ICAIL zaměřené na využití poznatků z oblasti studia umělé inteligence v oboru práva se již počátkem června tohoto roku uskuteční v americkém Pittsburgu. V rámci konferenčního programu tradičně vystoupí přední odborníci z celého světa zabývající se oblastmi právní argumentace, e-governmentu a podpůrných právních IT aplikací, vyhledávání právních informací, reprezentace a získávání právních znalostí, právní logiky a zpracování přirozeného jazyka.

Případní zájemci se podrobné informace dozví na webových stránkách konference.

Současně s konferencí je pořádána i celá řada tematicky úzce zaměřených workshopů. Na organizaci workshopu Coherence 2011: Artificial Intelligence, Coherence and Judicial Reasoning se podílí rovněž Ústav práva a technologií PrF MU.

pátek, února 11, 2011

Revue pro právo a technologie 2/2010 online

Druhé číslo nového časopisu, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online na stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Revue pro právo a technologie je specializovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Vychází dvakrát ročně v češtině a v každém čísle lze nalézt aktuality z legislativy a judikatury, odborné články k aktuálním tématům, recenze odborné literatury a další informace.
Revue pro právo a technologie je určen široké odborné veřejnosti, a to jak praktikujícím právnickým profesím, tak akademické obci a i studentům a všem zájemcům o tuto progresivní oblast práva.
Cílem Revue pro právo a technologie je etablovat se jako vedoucí diskuzní platforma pro technologické obory práva v České republice.

čtvrtek, února 10, 2011

Nový projekt - kniha o elektronickém podpisu

Publicista Jiří Peterka dává dohromady knihu o praktickém použití elektronického podpisu a jeho derivátů. S podporou CZ.NIC hodlá vydat knihu on-line i v tištěné verzi, přičemž ještě před vydáním sbírá podněty k jejímu dopsání. Vzhledem k tomu, že kniha je spíše technická a neřeší některé palčivé právní otázky, můžeme vyzvat naše čtenáře, aby se zapojili do diskuse a autorovi případně přispěli náměty a připomínkami.

Web knihy včetně obsahu a diskuse viz zde.

středa, února 09, 2011

Studie k úloze ISP

Díky Evě Martinicové z českého Googlu jsme se dozvěděli o zajímavé studii k ekonomickým a sociálním funkcím poskytovatelů služeb informační společnosti, kterou publikovala OECD. Studie je k dispozici v plném textu on-line.

Text studie viz zde (opravený link - děkujeme za upozornění).

pátek, února 04, 2011

Konference COFOLA 2011 - sekce ÚPT

Ústav práva a technologií bude v rámci V. ročníku mezinárodní konference doktorských studentů a mladých vědců COFOLA garantovat sekci "Právo a informační technologie". Konference se uskuteční v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzitiy v termínu 29. 4. - 1. 5. 2011.

Více informací a postup přihlašování lze nalézt na konferenčním webu.