čtvrtek, prosince 12, 2013

Názor GA k data retention: DR není OK

Dnes bylo zveřejněno poměrně dlouho očekávané stanovisko Generálního advokáta ve spojených případech k slučitelnosti s právem na ochranu soukromí a osobních údajů a tedy Chartou.
Sečteno a podtrženo: Pedro Cruz Villalón má za to, že s těmito právy slučitelná není.

Plný text: http://www.scribd.com/doc/191080038/Opinion-of-AG-in-Digital-Rights-Ireland-data-retention-challenge

Žádné komentáře: