čtvrtek, prosince 26, 2013

Megaupload: Summary of Evidence

Americké ministerstvo spravodlivosti pred pár dňami uvoľnilo procesné zhrnutie dôkazov v známej kauze Megaupload. Dokument v počte 191 strán pojednáva o existujúcej dôkaznej situácii na strane štátneho zástupcu. Je zrejmé, že väčšina získaných informácii má povahu elektronického dôkazného prostriedku. Zverejneniu predchádzal koncom novembra príkaz sudcu na publikovanie informácii (ex parte order) a následná obrana právnikov Dotcoma ohľadom porušenia procesných povinností.

Viac:

Žádné komentáře: