středa, září 04, 2013

Úřední žádosti a Facebook

Na konci srpna publikoval Facebook svoji první Globální zprávu o úředních žádostech (Global Government Request Report). Jedná se o shrnutí zemí, které podaly úřední žádost o poskytnutí informací v období od 1. 1. do 30. 6. 2013. Zároveň dokument obsahuje i počty úředních žádostí jednotlivých zemí, počty účtů, kterých se žádosti týkaly, a také procentuální vyjádření úspěšnosti žádostí.

České úřady v daném období požádaly desetkrát o informace o celkem třinácti účtech. V šesti z deseti žádostí Facebook tyto informace poskytnul.

Zpráva je k dispozici zde.

Žádné komentáře: