středa, února 24, 2010

Rozhodnutí italského soudu k trestní odpovědnosti ISP

Za neoprávněný zásah do soukromí byli v Miláně odsouzeni tři vedoucí pracovníci tamější pobočky společnosti Google k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání půl roku. Verdikt byl vynesen v souvislosti s tím, že společnost nebyla schopna včas zareagovat a odstranit z portálu Google video záběry šikany chlapce s Downovým syndromem. Více se můžete dozvědět například na informačním portálu wired.com nebo theregister.co.uk.

sobota, února 13, 2010

Nekalosoutěžní žaloba - smažení vajec na čipu

Neobvyklá srovnávací reklama na produkty společnosti Emulex vedla k nekalosoutěžní žalobě ze strany konkurenta QLogic. Předmětné video ukazuje nevýhody konkurenčních produktů spočívajících v přehřívání na praktické ukázce s malou pánvičkou položenou přímo na čipu. Krátkou zprávu o případu společně s videem přinesl The Register zde.

pátek, února 12, 2010

Extrateritorialita trestního práva

V aktuálním rozhodnutí vymezil anglický odvolací soud svou jurisdikci nad trestným informačním obsahem fyzicky umístěným mimo území jurisdikce ale volně dostupným na internetu. Rozhodnutí je jedním z prvních tohoto typu v Anglii a zajímavé je především technickou (formální) argumentací použitelnou i v kontinentálním právu. Plný text viz zde.

pondělí, února 08, 2010

Publikován Call for Papers na konferenci EDem10

Zde byl publikován Call for Papers na 4th International Conference on eDemocracy 2010, která se bude konat v Kremsu v severním Rakousku ve dnech 6. až 7. května 2010. Konference se bude konat v angličtině. Návrhy příspěvků lze organizátorům zasílat do 1. března 2010 včetně.
Rozsudek ohledně odpovědnosti ISP

V Austrálii vydal tamější Federal Court of Australia rozsudek ve věci AFACT vs iiNet. Z rozsudku, který můžete v celém znění i v sumáři nalézt zde (v angličtině), vyplývá, že ISP neodpovídá za škodu způsobenou uživateli jeho služeb ve chvíli, kdy ISP sám přímo právní předpisy neporušil. Neúspěšným žalobcem bylo sdružení Australian Federation Against Copyright Theft (AFACT) zastupující několik desítek společností distribuujících filmovou produkci. Více též zde, zde nebo zde.