středa, února 27, 2008

Další pokuta Microsoftu

podle dnešní tiskové zprávy udělila Komise Microsoftu pokutu za neplnení povinností stanovených k nápravě rozhodnutím z roku 2004 (. Nejedná se o nové řízení ale o pokutu za liknavost při plnění povinnosti odtajnit ostatním soutěžitelům technické specifickace dominantních operačních systémů. To Microsoft sice učinil, ale účtoval si za poskytnutí informací licenční poplatky, které podle názoru komise nejsou oprávněné.

Tiskové prohlášení včetně linků viz zde.
Případu jsme se věnovali v dřívějším postu, kde jsou odkazy na podrobnou diskusi a základní dokumenty - viz zde.
Advokáti jako správci osobních údajů

Britský informační komisař (obdoba našeho ÚOOÚ) udělil pokutu dvěma advokátním kancelářím, které se nepřihlásily jako správci osobních údajů. Úřad již dříve neúspěšně vyzýval tyto kanceláře k registraci. Pokuta je relativně nízká a odpovídá hodinové mzdě špičkového advokáta, je však možné očekávat, že se advokátní kanceláře proti udělení pokuty budou bránit a případ se dostane před soudy - konečně by tak došlo k judiciálnímu řešení otázky, zda je advokát správcem (případně zpracovatelem) osobních údajů nebo zda advokátní kanceláře zpracovávají tyto údaje mimo zákonný režim ochrany.

Podrobnější zprávu serveru Out Law viz zde.

úterý, února 26, 2008

Seminář e-biz forum

11.3. - 12.3. se v Brně uskuteční seminář o problematice elektronických tržišť a elektronického zadávání veřejných zakázek. Na akci vystoupí představitelé podnikatelů nabízejících řešení elektronických tržišť i zástupci veřejnoprávních korporací, kteří poreferují o praktických zkušenostech s nasazením různých systémů.

Více informací a registrační formulář viz zde.

Studenti a doktorandi se zájmem o účast se mohou hlásit na e-mailu radim.polcak@law.muni.cz - pořadatel nabízí pro tento případ zvláštní podmínky registrace.

středa, února 20, 2008

(relativně) Nové publikace o působnosti práva na internetu

Přinášíme informaci o dvou zajímavých publikacích o působnosti práva na internetu, které vyšly v uplynulém roce. Autorem první z nich je Dan Svantesson, který je u nás dobře znám díky své každoroční účasti na konferenci Cyberspace. Druhá autorka, Uta Kohl, je známá především studentům Práva ICT I (její článek je součástí studijních materiálů) a v letošním roce se podle svého místopřísežného prohlášení (už konečně) rovněž objeví na Cyberspace. Detaily publikací jsou následující:

Název: Jurisdiction And The Internet
Autor: Uta Kohl
Vydavatel: Cambridge University Press
ISBN: 9780521843805
Cena: cca 100 USD
Link na Amazon zde

Private International Law And The Internet
Autor: Dan Jerker B. Svantesson
Vydavatel: Kluwer
ISBN 9041125167
Cena: cca 150 USD
Link na Amazon zde

pátek, února 15, 2008

Nová pravidla pro zdanění on-line služeb

Server Out-Law informoval o návrhu na změnu pravidel pro počítání DPH u on-line služeb, který schválila Komise. S účinností od roku 2015 by se DPH mělo účtovat podle domicilu příjemce (na rozdíl od současného stavu, kdy se účtuje dle domicilu poskytovatele služby). Nebude tím docházet k odlivu on-line podnikatelů do zemí s nižší DPH, na druhou stranu se budou lišit koncové ceny pro jednotlivé spotřebitele podle toho, ze které země službu přijímají. Krátký článek k této problematice můžete nalézt zde.

čtvrtek, února 07, 2008

Návrh změn pro pravidla adr.eu

Na stránkách adr.eu byl k veřejné diskusi zpřístupněn návrh změn v pravidlech adr.eu. Změny se týkají zavedení nové metody autentizace a především nové formy žaloby, tzv. class action. Návrh s vysvětlením a kontakt pro zasílání poznámek a námětů můžete nalézt zde.