čtvrtek, října 17, 2013

Open Access Workshop

Ústav práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Vás zve na workshop v rámci celosvětového týdne:

Otevřený přístup, otevřená data, otevřené repozitáře


Datum konání: pátek 25. 10. 2013, 10,00 – 12,00
Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno,
místnost č. 109
Vzhledem k limitované kapacitě místnosti prosíme zájemce o potvrzení účasti vyplněním formuláře dostupného na: www.tiny.cc/OA-MU-2013

Přednášející:
Mgr. Michal Koščík, Ph.D. (LF MU): Právní odpovědnost repozitářů
Příspěvek se bude věnovat právnímu postavení subjektů provozujících dokumentové repozitáře ve vztahu ke specifickým pravidlům odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti


JUDr. Matěj Myška (ÚPT PrF MU): Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty licencování výzkumných dat pod veřejnými licencemi a/nebo za podmínek Open Definition. Po obecném představení souvisejících základních institutů autorského práva jsou specificky analyzovány licence Creative Commons 4.0, Open Data Commons Open Database License a Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence.
Představení REPORT OF THE EUROPEAN COMMISSION PUBLIC CONSULTATION ON OPEN 
RESEARCH DATA.Prostor bude dán i pro dotazy účastníků na dané téma.

Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).

Žádné komentáře: