úterý, srpna 29, 2006

Zajímavý web s judikaturou USA k počítačové kriminalitě

Upozorňujeme na specializovaný web věnovaný otázkám počítačové kriminality, který na svém serveru provozuje Ministerstvo spravedlnosti USA. Nejzajímavější částí jsou aktuální zprávy o severoamerických judikátech ve věcech takzvané počítačové či informační kriminality. Web je často aktualizován a je dostupný na adrese: http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/
Studie k problematice nekalosoutěžního jednání mezi soutěžiteli

Evropská Komise publikovala zajímavou srovnávací studii o nekalosoutěžním jednání mezi soutěžiteli (B2B unfair trade practices) na internetových trzích. Plný text studie je k dispozici na následující adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/b2b_2006_ls.pdf
Komise rovněž k otázkám právního rámce pro internetové podnikání organizuje mezinárodní konferenci v Bruselu v termínu 27.11. - 28.11. Více informací na adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/b2b/index.htm.
LEDICT 2006 - zpráva z konference

Na stránkách IRI Leibnizovy univerzity v Hanoveru byla publikována závěrečná zpráva z konference LEDICT 2006 věnované otázkám vzdělávání v oboru práva informačních a komunikačních technologií. součástí zprávy jsou i jednotlivé prezentace delegátů ve formátu pdf. Zprávu můžete nalézt na adrese http://www.iri.uni-hannover.de/de/start/veranstaltungen/ledict-tagung.html - rozhodně stojí za návštěvu.

čtvrtek, srpna 17, 2006

Zajímavý judikát ÚS - podání v elektronické formě

ÚS zejména na základě komparativní a teleologické interpretace dospěl (konečně) k závěru, že podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem není nutné doplňovat jeho dokumentárním ekvivalentem. Rozhodnutí se sice problematikou podání učiněného elektronicky a opatřeného zaručeným elektronickým podpisem zabývá jen jako formální procesní náležitostí, podaná interpretace má však zásadní význam pro řešení otázky přípustnosti takového podání bez jeho následného doplnění. Text rozhodnutí, z nějž je pro otázku podání v elektronické formě důležitá zejména část V., viz zde: http://www.judikatura.cz/cgi-bin/jus/aspi_lit_4?WVCNC+2601+jus-1
Kyberprostor 2006 - prodloužení lhůty k podávání abstraktů

Vzhledem k tomu, že web konference Kyberprostor / Cyberspace 2006 se potýkal v průběhu měsíce července s technickými problémy, byl termín k podávání abstraktů prodloužen na 31. 8. 2006. Více informací o konferenci na www.cyberspace.muni.cz