úterý, května 24, 2011

Public Domain Calculator

Nedávno představený Public Domain Calculator vyvinutý Knowledgeland a Institute for Information Law v rámci projectu Europeana Connect umožňuje sekvencí jednoduchých dotazů zjistit, zda je konkrétní dílo dílem volným, resp. zda spadá do public domain.

K vyzkoušení na http://www.outofcopyright.eu/index.html.


středa, května 18, 2011

Legislativní iniciativa k blokování

Dalším americkým legislativním pokusem o specifickou proceduru k blokování přístupu k cílovým místům označeným vykonavateli majetkových práv autorských je Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act. Navrhované opatření míří hlavně proti providerům typu mere conduit a vyhledávačům a lze jej vnímat jako další pokus vykonavatelů majetkových práv autorských restriktivně chránit jejich práva. Vzhledem k tomu, že jsou v USA občanské organizace chránící základní hodnoty informační společnosti poněkud aktivnější než u nás, lze očekávat okolo návrhu zajímavou diskusi.

Text návrhu včetně souvisejících dokumentů viz zde.

sobota, května 07, 2011

Úvěrové služby online v EU

Katedra mezinárodního a evropského práva ve spolupráci s Ústavem práva a technologií a Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty MU si vás dovolují pozvat na workshop Úvěrové služby online v EU. Uskuteční se dne 11. 5. 2011 od 11:10 cca do 12:40 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 025.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

  • úvěrové služby v Evropské unii po transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru,
  • harmonizace úvěrových služeb,
  • specifika úvěrových služeb na internetu a úvěrových služeb užívajících další informační a komunikační technologie v ČR i v zahraničí,
  • online nástroje v předkontraktační fázi poskytování úvěrových služeb,
  • odlišnosti právní regulace spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.
Pozvánka ve formátu pdf.

čtvrtek, května 05, 2011

Publikován Call for papers Cyberspace 2011

Call for papers na devátý ročník mezinárodní konference Cyberspace 2011: publikován Call for Papers byl publikován. Po výběru příslušného streamu můžete nahrát svů abstrakt pomocí tohoto formuláře.

pondělí, května 02, 2011

Summer School of ICT Law 2011

Ústav práva a technologií PrF MU pořádá spolu s partnerskými institucemi již šestý ročník Letní školy práva ICT, tentokrát v termínu 31. 7. - 5. 8. 2011 v rakouském Reichenau an der Rax.
Stejně jako v předchozích letech je akce výběrová. Symbolický účastnický poplatek pro studenty MU, který zahrnuje odborný program, ubytování a stravu, činí 50 EUR.
Veškeré informace, včetně programu jsou dostupné na domovské stránce letní školy.

Přihlášky je možno podávat do 15. května 2011 pomocí tohoto formuláře.