úterý, května 28, 2013

Online dispute resolution: činnost UNCITRAL Working Group III

Minulý týden (20. – 24.5.2013) proběhla v New Yorku již šestá schůze pracovní skupiny pověřené sestavením vzorového zákona pro rozhodování mimosoudních sporů online. Díky obstrukcím, které provázely předešlé jednání ve Vídni, bylo jednoznačné, že je potřeba pokročit dále (hrozilo dokonce rozpuštění pracovní skupiny). Jedním ze základních problematických témat opětovně se objevujícím, je snaha o vyřešení otázky vymahatelnosti / vynutitelnosti rozhodnutí. Delegáti se bohužel přiklonili ke způsobu vycházejícím z „přístupu ke spravedlnosti“ napojeným na národní legislativu. Tento krok ale zásadně omezuje většinu výhod poskytovaných ODR a popírá jeho smysl. Vymahatelnost by měla být ponechána samoregulaci a měla by podléhat soukromý organizacím, ostatně tak, jak to funguje v některých případech již nyní (eBay atp.). Systém by měl být primárně zaměřen na efektivní vynucování, a to formou hodnocení účastníků transakce (name and shame, trustmarks). Diskutován byl dále two track approach nastíněný na Vídeňském sezení. Ten rozděluje průběh sporu na dvě procesní koleje - na ukončení případu po rozhodnutí sporu, popřípadě jeho neúspěšném rozhodnutí a na případy, které jsou postoupeny k rozhodnutí v rámci arbitráže.

Celé jednání provází podstatné neshody, což poznamenalo i toto sezení, proto posun ve zpracování vzorového zákona není valný. Nezbývá proto, než doufat, že na sezení, které bude probíhat na podzim ve Vídni, se atmosféra změní a některé delegace se nechají přesvědčit o tom, že by ODR systém měl být flexibilní a co možná nejméně napojený na národní právní mechanismy. Právě v soukromých iniciativách lze momentálně sledovat největší a nejzajímavější vývoj ODR rozhodování.

Dostupné informace o činnosti pracovní skupiny.
 
Guest blog: Pavel Loutocký

Žádné komentáře: