neděle, září 30, 2012

Data retention (nejen) v policejní praxi

Občanské sdružení IuRe publikovalo obsahově bohatou studii, která "mapuje praxi oprávněných orgánů, zejména Policie ČR, při vyžadování a využívání provozních a lokalizačních údajů."
Studie hodnotí i novou úpravu data retention a chystanou prováděcí vyhlášku.

Studie ke stažení: Data retention v (nejen) policejní praxi
Analýza postupů Policie ČR a dalších orgánů při vyžadování a využívání provozních a
lokalizačních údajů o elektronických komunikacích v České republice.

sobota, září 29, 2012

Poziční dokument - cloud computing

Komise zveřejnila poziční dokument k potenciálu a pokrytí právních a technických rizik využití technologie cloudů. Dokument je relativně stručný a předpokládá další práci především v oboru standardizace a bezpečnosti.

Plný text viz zde.

pátek, září 28, 2012

Právnický podzim - uzávěrka

Blíží se uzávěrka přihlášek na Právnický podzim 2012 organizovaný Unií podnikových právníků a konaný na PrF MU. Témata letos zahnují též problematiku elektronického dokazování.

Pozvánku viz zde.
Přihlášku viz zde.

neděle, září 16, 2012

SDEU a licence k ochranné známce pro registraci doménového jména

Soudní dvůr se v nedávném rozhodnutí, na které nás upozornil specialista na právo doménových jmen Petr Hostaš, vyjádřil k otázce platnosti jednoúčelové licence k ochranné známce pro potřeby registrace doménového jména pod doménou .eu. Přestože již není otázka prioritních registrací doménových jmen pod doménou .eu sama o sobě aktuální, může toto rozhodnutí naznačit způsob, kterým bude i nadále SDEU přistupovat k teleologii institutu evropských doménových jmen.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Důkaz za užití sítě facebook

Unikátní rešerši několika případů, kdy soud prokazoval za užití facebooku, sestavil a publikoval na webu své AK špičkový slovenský odborník na problematiku práva ICT Tomáš Abelovský. Na zajímavosti tomuto textu přidává i fakt, že kromě slovenských případů obsahuje i odkaz do české soudní praxe (nabízí se v této souvislosti též otázka, jak kvalitně mohou české soudy podobné případy posuzovat, když je jim přístup k obsahu sociální sítě facebook již řadu let blokován ze strany Ministerstva spravedlnosti).

Text ve formátu html na webu AK Abelovský Šulva viz zde.

středa, září 12, 2012

SDEU k jurisdikci u spotřebitelských transakcí

SDEU se v rozhodnutí o předběžné otázce negativně vyjádřil k nutnosti distančního charakteru spotřebitelské smlouvy pro aplikaci čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 44/2001. V praxi to znamená další rozšíření rozsahu tohoto ustanovení i na případy přeshraničního marketingu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, září 07, 2012

Analýza rozhodovací praxe adr.eu

Ústav informačního, telekomunikačního a mediálního práva Univerzity v Münsteru pod vedením Thomase Hoerena sestavil zajímavou doktrinální analýzu dosavadní rozhodovací praxe panelu adr.eu Rozhodčího soudu při HK a AK ČR. Analýza je prakticky orientovaná a má formu odpovědí na jednoduché procesní a hmotněprávní otázky.

Plný text analýzy v .pdf je ke stažení zde.

úterý, září 04, 2012

České právo a informační technologie

Blíží se konečný termín registrace na 4. národní konferenci České právo a informační technologie, která se uskuteční ve dnech 20.-21. září na PrF MU.

Registrovat se lze do 10. září prostřednictvím fakultního konferenčního systému zde.