sobota, října 20, 2018

C‑149/17 - SDEU k praktické jistotě při dokazování

SDEU vydal další rozhodnutí, v němž se věnuje problematice dokazování před soudy členských států. Soudní dvůr v tomto případě konstatoval, že zákonná úprava zakládající praktickou jistotu soudu ohledně absence podílu vlastníka bezdrátového připojení na porušování majetkových práv autorských pouze na základě označení další osoby sdílející tentýž přípojný bod, je v rozporu se sekundárním právem EU.

Plný text rozhodnutí C‑149/17 viz zde.