středa, listopadu 28, 2018

Ústavní soud k případu Uber a neúčinnost doručení do datové schránky v judikatuře NS

Ústavní soud zrušil rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, který dříve konstatoval, že službu Uber nelze považovat za taxislužbu ve smyslu zákona. Dle Ústavního soudu bylo rozhodnutí odůvodněno nelogicky, neboť z formální premisy (neexistence licence) byl dovozen materiální skutkový závěr (absence podstatných znaků provozování taxislužby).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce neúčinnosti fikce doručení do datové schránky za situace, kdy jsou všechny osoby s přístupovými právy k příslušné schránce ve výkonu vazby. Soud podle očekávání konstatoval, že v takovém případě je fikce doručení neúčinná.

Plný text rozhodnutí viz zde.