středa, června 24, 2015

Ústavný súd SR o data retention

Ústavný súd SR konečne zverejnil plné odôvodnenie nálezu o zrušení plošného sledovania občanov, ktorým dňa 29.4.2015 vyhlásil ustanovenia § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ako aj § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a § 76a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, za nesúladné s ústavne garantovaným právom obyvateľov na súkromie a ochranu osobných údajov.

 Zdroj: European InformationSociety Institute

čtvrtek, června 18, 2015

Velký senát ESLP rozhodl ve věci Delfi


Rozhodnutí ESLP ve věci Delfi z roku 2013, o kterém jsme informovali na stránkách tohoto blogu, dostalo 16. června pokračování. Nyní se totiž ve věci vyjádřil i Velký senát.

Velký senát ve své podstatě potvrdil předchozí názor, když neseznal v postupu estonských soudů porušení článku 10 Úmluvy.

Stejně jako po předchozím rozhodnutí z roku 2013 je tak ESLP terčem kritiky, protože nepřisoudil diskuzím po články na zpravodajských portálech místo v lidskoprávním diskurzu. Vzhledem ke značnému rozsahu rozhodnutí a přítomností disentů v něm nás tak zřejmě čeká období pečlivé analýzy textu i jeho možných praktických dopadů.

Krátký komentář Martina Husovce je možné najít zde. Obsáhlejší komentáře se pak objevily i na dalších místech. Poměrně ostrý odsudek rozhodnutí je možné najít na stránkách Electronic Frontier Foundation, smířlivější postoj pak na blogu EU Law Analysis.