sobota, října 23, 2010

Soudní dvůr EU k právu na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

Před dvěma dny vydal Soudní dvůr EU rozhodnutí, které se může ukázat jako velmi významné z hlediska institutu odměny v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, který je v našem právním řádu ČR zakotven v § 25 autorského zákona. V rozhodnutí o předběžné otázce Soudní dvůr mimo jiné řekl, že paušální zpoplatnění všech přístrojů k zhotovování rozmnoženin a nenahraných nosičů bez ohledu na jejich skutečné použití je v rozporu s ustanovením čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Autorský zákon sice v nadepsaném ustanovení rozeznává situace, kdy se odměna neodvádí, avšak je otázkou, nakolik je tím skutečně podmínce vyřčené Soudním dvorem vyhověno.

středa, října 13, 2010

STOP pro "digitální gilotinu" v Irsku

Soudce irského Nejvyššího soudu Peter Charleton odmítl dne 11. října 2010 žalobu tzv. The Majors (nahrávacích společnosti EMI, Sony, Warner a Universal) na uložení povinnosti irskému ISP UPC aktivně odpojovat uživatele od Internetu, kteří měli údajně zasáhnout do autorských práv. Hlavním důvodem je nedostatečná opora pro tzv. "digitální gilotinu" v irském autorském zákoně (Copyright and Related Rights Acts 2000).

Komentář v Irish Times.
Plný text rozhodnutí.

čtvrtek, října 07, 2010

Open Access workshop: otevřený přístup k informacím ve vědě a výzkumu

Dne 18. října 2010 pořádá Ústav práva a technologií workshop zaměřený na problematiku Open Access. Akce probíhá v rámci celosvětového Open Access Week. Otevřený přístup (open access) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědeckým výstupům, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale i k dalším informačnímzdrojům. Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky s tímto fenoménem posledních let v oblasti publikování výsledků ve vědě avýzkumu.

S úvodní přednáškou vystoupí:
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (zástupce ředitele pro výzkum, Ústav výpočetní techniky MU)

Workshop povede:
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (vedoucí Ústavu práva a technologií)

Členové diskuzního panelu:
Mgr. Matěj Myška (asistent na Ústavu práva a technologií)
Mgr. Jaromír Šavelka (asistent na Ústavu práva a technologií)

Datum a čas konání: 18. října 2010, 15:30 - 17:30
Místo konání: Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, místnost č.445

Svoji účast potvrďte, prosím, vyplněním tohoto formuláře.

Workshop je v souladu s filozofií Open Access otevřený všem a zdarma.

Propagační leták k workshopu.

Poslední verze ACTA

před několika dny byla zveřejněna poslední vývojová verze dohody ACTA. Oproti původnímu návrh se výrazně změnila především co do závazků států implementovat efektivní blokování a další restriktivní resp. invazivní postupy vůči jednotlivým uživatelům.

Aktuální text dohody viz zde.
Komentář k novému návrhu zveřejněný Michaelem Geistem na jeho blogu viz zde.