středa, prosince 04, 2013

Ochrana osobných údajov vo svetle vlastníckych práv (propertization of personal data)

Za pozornosť stojí komentár Jacoba M. Victora v poslednom čísle The Yale Law Journal. Autor sa venuje aktuálnemu návrhu európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov. Popisuje jeho účel a snaží sa porovnať rôzne prístupy k ochrane osobných údajov (human-rights-driven approach / property regime). Ponúka zaujímave východiska, podľa ktorých dotknuté nariadenie síce zakazuje voľný trh osobných údajov (free marketization of data – L.Lessig), avšak súčasne využíva právne prostriedky odvodené od práv súvisiacich s vlastníctvom (property-derived rights and remedies – P.Schwartz). Mnohé korporácie v súčasnosti nakladajú s osobným údajom ako s komoditou. Navyše, autor sa pohráva s myšlienkou komparácie práv plynúcich z tohto nariadenia k neprevoditeľným osobnostným právam autora. Argumentácia je vystavaná na tom, že nariadenie obsahuje tri elementy, ktoré môžu viesť k vytvoreniu koncepcie majetkového režimu (propertization): „(a) consumers are granted clear entitlements to their own data; (b) the data, even after it is transferred, carries a burden that “runs with” it and binds third parties; and (c) consumers are protected through remedies grounded in “property rules.”

Žádné komentáře: