čtvrtek, listopadu 20, 2008

Komise zahájila veřejné konzultace k bezpečnosti informační společnosti

Až do 9. 1. 2009 mají občané EU možnost zasílat názory a náměty na opatření ke zvýšení bezpečnosti informační společnosti. Konzultace má formulářový charakter a na její podání je čas 90 minut (je tedy dobré si názory formulovat předem). Kdo má k této problematice co říci, může tak učinit zde.
Analýza projednávaných změn v právu el. komunikací

Open Rights Group, evropská obdoba americké EFF, zveřejnila studii dopadů právě projednávaných změn evropského práva elektronických komunikací. Podle této studie se do připravovaných novel podařilo dostat i několik na první pohled nepatrných ale o to významějších možností omezení svobody informační společnosti.

Plný text studie viz zde.

pátek, listopadu 14, 2008

Odpovědnost vyhledávačů

Server Out-Law.com přišel se zprávou o více než stovce rozhodnutí argentinských soudů o předběžných opatřeních, která zavázala vyhledávače blokovat odkazy na stránky se zprávami o známých osobnostech. Podobně jako v případu francouzského Yahoo se zde žalobce snaží o využití soukromoprávního postihu ke snížení faktické návštěvnosti příslušných stránek mimo vlastní jurisdikci. Případy nejsou pravomocně rozhodnuty a budeme je dále sledovat.

Stručná zpráva viz zde.
K problematice doporučujeme prostudovat například tento článek.

čtvrtek, listopadu 06, 2008

Global Network Initiative

Zajímavým projektem ochrany základních práv prostřednictvím soft-law je GNI. Na první pohled se jedná pouze o jednu z mnoha proklamačních akcí. Uvážíme-li však, že se k důsledné implementaci základních práv zavázaly přední definiční autority internetu (seznam viz zde), můžeme v nové iniciativě vidět zárodek soft-law (či dokonce mimorpávního) nástroje se značným faktickým potenciálem. Nabízí se v této souvislosti srovnání faktického vlivu například ústavního práva České republiky a technického opratření implementovaného společností Microsoft.

Hlavní stránka GNI viz zde.
Rozhodnutí ve věci DIV

Především pro studenty předmětu Právo ICT I přinášíme link na rozhodnutí ESD ve věci DIV. Předběžná otázka se v tomto případě týkala povinných kontaktních údajů poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP).

Plný text rozhodnutí v češtině viz zde.
Průzkum mezi podnikateli

Sdružení The Corporate IT Forum provedlo průzkum mezi podnikateli, který se zaměřil na problematiku počítačové kriminality. Z dotazníků vyplynula řada zajímavých (avšak nikoli překvapivých) závěrů, zejména co se týče nízké úrovně důvěry ve schopnosti státních orgánů (zejména policie).

Text souhrnné zprávy viz zde.