neděle, září 29, 2013

ÚS k otázce spáchání trestného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí

Přinášíme odkaz na aktuální rozhodnutí Ústavního soudu týkající se naplnění formálního znaku spáchání trestného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí. ÚS se v tomto případě vyjadřuje k otázce míry veřejnosti různých služeb informační společnosti a potřeby odůvodnit ze strany soudu naplnění tohoto znaku ad hoc ve vztahu ke konkrétním okolnostem posuzovaného případu (tj. ÚS konstatuje, že použití internetu ještě per se neznamená naplnění hypotézy spáchání veřejně přístupnou počítačovou sítí).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Díky laskavému upozornění soudce Nejvyššího soudu JUDr. Františka Púryho doplňujeme tuto informaci ještě o dřívější stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 300/2012 k témuž problému, které obsahuje též důkladnou zákonnou argumentaci a řeší i otázku souběhu.

Plný text stanoviska viz zde.

středa, září 25, 2013

Zákonné opatření 72 - Vietnam

Extrémním příkladem omezení svobody projevu, práva na informační sebeurčení a technologické neutrality odůvodněného ochranou veřejného pořádku a autorských práv je vietnamské zákonné opatření č. 72/2013/NĐ-CP. Přijetí tohoto opatření vyvolalo vlnu ostrých komentářů podle všeho bude však jeho plná realizace technicky nemožná.

Plný text ve vietnamštině (tj. pro fajnšmekry) viz zde.
Základní informace ohledně obsahu a odkazy na další texty viz zde.

Right to be forgotten v kalifornském právu

Stát Kalifornie legislativně upravil institut práva na zapomnění (right to be forgotten), a to ve vztahu k on-line službám resp. k datům o dětech a mladistvých. V porovnání např. s navrhovanou evropskou úpravou je kalifornský zákon č. 568 nesrovnatelně benevolentnější vzhledem k ISP, neboť se např. netýká sekundárních výskytů (linků, tagů apod.) a okruh povinně mazaných informací je tím pádem nesrovnatelně užší. Na rozdíl od návrhu evropské úpravy však též tento kalifornský zákon neobsahuje výjimky vysokého stupně obecnosti (historické resp. historiografické důvody apod.)

Plný text kalifornského zákona č. 568 viz zde.

úterý, září 24, 2013

Nejvyšší soud k uchovávání provozních údajů

Nejvyšší soud ve svém velmi zajímavém rozhodnutí 21 Cdo 2050 ze dne 27. 8. 2013 judikoval, že za provozní údaje nezbytné pro vyúčtování ceny za službu poskytnutou zákazníkovi, které má provozovatel veřejné komunikační sítě podle § 90 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích uchovávat, se považuje také výčet zákazníkem navštívených URL adres. Podle soudu totiž záznamy provozovatele o objemu přenesených dat nejsou pro prokázání vyučtované ceny za poskytnuté služby dostatečné a je tedy třeba uchovávat také údaje o obsahu poskytnuté datové služby.

Celé rozhodnutí je dostupné zde.

Zajímavé publikace

Přinášíme odkazy na zajímavé nové publikace z poslední doby. První z nich je monografie Jána Matejky věnovaná problematice informačních práv se zaměřením zejména na ochranu soukromí a osobních údajů, která je díky podpoře CZ.NIC dostupná též zdarma on-line. Druhou novinkou je sedmé číslo časopisu Cyber Orient.

Kniha Jána Matejky je ke stažení zde.
Web s novým číslem Cyber Orient je zde.

pátek, září 13, 2013

Creative Commons 4.0 - final draft

Po relativně dlouhé době byl publikován čtvrtý (finální) návrh licencí Creative Commons 4.0.
Termín pro zaslání případných podnětů a komentářů je do 23. 9. 2013.

Pražská muzejní noc a Creative Commons

V rámci Pražské muzejní noci se uskuteční i noc v Národní technické knihovně.  Zástupci Creative Commons Česká republika zde budou prezentovat licence Creative Commons a jejich využití. Na akci, která se koná od 19,00 do 1,00, jsou všichni srdečně zváni.

sobota, září 07, 2013

Nová patentová rozhodnutí

Přinášíme v plných textech dvě aktuální patentová rozhodnutí. V prvním případě potvrdil Vrchní soud pro Anglii a Wales zamítavé rozhodnutí ohledně patentu na technologii pro, zjednodušeně řečeno, pro přenos dat mezi dvěma počítači. Význam tohoto rozhodnutí spočívá především v argumentaci naznačující restriktivnější přístup k otázce novosti patentovatelného vynálezu.
Druhé rozhodnutí bylo vydáno ve sporu mezi Motorolou (Google) a Microsoftem - soud již dříve rozhodl o výši náhrady za použití vynálezů patentovaných Motorolou v produktech Microsoftu a nyní přibylo též rozhodnutí ohledně škody, kterou Microsoft utrpěl v důsledku příliš vysokých požadavků Motoroly. Toto rozhodnutí je důležité především proto, že se zde soud zabýval rozumnou výší licenčních poplatků (RAND) u technologie zásadně důležité pro rozvoj určitého technologického odvětví (v USA přitom až na výjimky v sektoru bezpečnostních technologií neexistuje institut mandatorní licence). Tento spor bude mít zřejmě další vývoj, protože se očekává odvolání.

Rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales viz zde.
Rozhodnutí v případu Microsoft v. Motorola ohledně výše původního nároku vzhledem k RAND viz zde.
Aktuální rozhodnutí v případu Microsoft v. Motorola omezující rozsah otázek pro rozhodnutí poroty viz zde (porota nakonec přiznala Microsoftu 14,5 mil. USD na nákladech řízení a jako náhradu škody).

pátek, září 06, 2013

Judikatura SDEU v oblasti autorského práva

Všechny zájemce z řad zástupců akademické obce i odborné veřejnosti si dovolujeme pozvat na odbornou přednášku prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., soudce Soudního dvora Evropské unie, profesora Masarykovy univerzity, která se uskuteční 29. 10. 2013 od 11.10 hodin v prostorách Právnické fakulty MU, Brno, místnost 136/030.

středa, září 04, 2013

Úřední žádosti a Facebook

Na konci srpna publikoval Facebook svoji první Globální zprávu o úředních žádostech (Global Government Request Report). Jedná se o shrnutí zemí, které podaly úřední žádost o poskytnutí informací v období od 1. 1. do 30. 6. 2013. Zároveň dokument obsahuje i počty úředních žádostí jednotlivých zemí, počty účtů, kterých se žádosti týkaly, a také procentuální vyjádření úspěšnosti žádostí.

České úřady v daném období požádaly desetkrát o informace o celkem třinácti účtech. V šesti z deseti žádostí Facebook tyto informace poskytnul.

Zpráva je k dispozici zde.

neděle, září 01, 2013

Rozhodnutí ve věci share-rapid.cz aneb Kuky se soudí

Martinu Husovcovi (EISi) se podařilo získat plné znění rozsudků v kauze share-rapid.cz.

Lakonický hodnotící komentář hovoří za vše:

"Po získaní rozsudku som bol bohužiaľ osobne sklamaný, keďže rozsudok bol vydaný na základe fikcie uznania nároku žalovaným, ktorý sa poriadne k žalobe nevyjadril. Aj odvolanie bolo podané v podstate bez akýchkoľvek argumentov. Preto toto rozhodnutie nepredstavuje žiadny precedens z hľadiska aplikovania princípov zodpovednosti."


Plné texty rozhodnutí dostupné na mikroblogu EISi.

LAPSI 2.0 - projektová konference

Všem zájemcům o právní aspekty informací veřejného sektoru nelze než doporučit konferenci projektu LAPSI 2.0, která se uskuteční 24. října 2013 v Ljubljani.

Registrace, jakož i program jsou dostupné na konferenčním webu.