čtvrtek, ledna 27, 2011

Článek o francouzské e-justici

Vzhledem k problematické dostupnosti doktrinálních studií věnovaných eJustici upozorňujeme na zajímavý článek, který právě vyšel v Utrecht Law Review. Jedná se o studii zaměřenou na praktické zkušenosti z implementací různých aplikací eJustice ve Francii.

Plný text článku viz zde.

úterý, ledna 25, 2011

Konference k problematice PSI

Projektový tým LAPSI zveřejnil call for papers na konferenci věnovanou problematice komerčního využití informací veřejného sektoru (PSI re-use). Výstupy z konference, která se uskuteční počátkem května v Miláně, poslouží společně s projektovými stanovisky jako podklad pro rekodifikaci směrnice č. 2003/98/ES.

Call for papers viz zde.


čtvrtek, ledna 20, 2011

Šavelka, Myška, Ptašnik, Spáčilová: Právní informační systémy

Nově vydaná učebnice Právní informační systémy je primárně určena jako učební pomůcka ke kurzům právní informatiky. V obecné části se zaměřuje na teorii právních informací, jejich zdroje a prameny, základy automatizovaného zpracování právních informací a jejich vyhledávání. Ve zvláštní části jsou postupně představeny právní informační systémy ASPI, Beck-online a CODEXIS. Důraz je přitom kladen na popis a výuku typických činností, ke kterým systémy slouží. V závěrečné kapitole jsou potom obdobným způsobem představeny vybrané zdroje užitečných informací přístupné volně na Internetu

Díky podpoře v rámci rozvojového projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471. Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií mohlo být elektronické vydání knihy Právní informační systémy uvolněno k volnému stažení.

Autoři ocení komentáře a náměty, které můžete připojit v diskusi níže nebo zaslat e-mailem.

pátek, ledna 07, 2011

Dokazování elektronickými prostředky

Workshop se uskuteční dne 26. 1. 2011 od 10:00 cca do 12:15 (včetně přestávky na kávu) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

  • praktická úskalí používání elektronických důkazních prostředků
  • neznalost soudů, nedostatečné technické vybavení, absence elektronického soudního spisu
  • zajištění elektronického důkazu v přípravném řízení trestním (jak zajistit důkaz, aby byl zákonný a spolehlivý při pozdějším provedení)
  • provedení důkazu webovou stránkou nebo jiným on-line dostupným obsahem (spolehlivé zajištění důkazu, prokazatelnost umístění a dostupnosti přísl. informací, procesní ekonomie užití možných institutů)
  • dokazování za užití záznamů telekomunikačního provozu - které typy dat jsou specificky chráněny a jaký má být režim jejich vyžádání a plateb za jejich poskytnutí
  • nutnost využití znalců v banálních případech (tj. kdy důkaz lze provést resp. ověřit jeho spolehlivost automaticky nebo za využití technicky proškolené osoby)
  • možnost zajištění a provedení elektronických důkazů chráněných technickými prostředky resp. šifrováním (povinnost poskytnout hesla nebo klíče, problém užití steganograficky chráněných informací
Pozvánka ve formátu pdf.

úterý, ledna 04, 2011

eGov Days 2011

Letošní ročník tradiční konference eGov Days věnované eGovernmentu a eJustici se uskuteční ve Slovinsku ve dnech 9.-11. května. Programový výbor právě zveřejnil call for papers (registrace zatím není otevřena).

Stránky konference viz zde.