pondělí, listopadu 30, 2009

Tiskový brífink - právo a technologie na Právnické fakultě MU

Tiskový brífink se zaměří na aktuální témata z oboru práva informačních a komunikačních technologií. Současně bude představen nově zřizovaný Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a projekt Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem Právo a technologie.

Na brífinku budou k dispozici odborníci na soukromoprávní i veřejnoprávní regulaci informačních a komunikačních technologií, právní informatiku i na právo výzkumu a vývoje - po skončení oficiální části brífinku (cca 0,5 hod.) bude možnost posezení u kávy/vína a malého občerstvení spojená s možností individuální diskuse či konzultace aktuálních otázek.

Místo: kavárna Pod Obrazy (http://www.podobrazy.cz/), Moravské nám., Brno
Datum a čas: 15.12.2009, 14:00.

Akreditace prostřednictvím tohoto formuláře.

pondělí, listopadu 02, 2009

Takedown Hall of Shame

Síň hanby, kde budou zveřejňovány absurdní případy blokování nebo odstraňování informací, zřídila EFF. Aktuální případy jsou především ze severoamerického právního prostředí, ale uživatelé mohou sami navrhovat další případy i odjinud.

Hlavní stránku Hall of Shame viz zde.