pátek, prosince 28, 2012

SW z druhé ruky a americká first sale

Podobný problém, s nímž se potýkal SDEU v případě UsedSoft, řeší nyní i americké soudy. Dva na sobě nezávislé případy se dotýkají rozsahu doktríny prvního prodeje (first sale), která je obdobou evropského institutu vyčerpání práv. Oba případy průběžně sleduje EFF.

Analýza obou případů včetně odkazů na relevantní dokumenty je zde.

středa, prosince 19, 2012

Evropská informační společnost

Velmi zajímavý obsah má relativně stručný dokument, jímž Komise navrhuje doplnit stávající Digital Agenda for Europe. Obsahuje (na Komisi) velmi konkrétní plán aktivit v nejvíce exponovaných oborech rozvoje informační společnosti. Zahrnutí práv duševního vlastnictví a konkrétně autorských práv jako integrální součásti agendy potvrzuje jednoznačný trend jejich dominantního vnímání jako práv informačních - Komise navíc předpokládá mnohem otevřenější a pragmatičtější řešení, které umožní větší rozvoj služeb informační společností užívaných ke komunikaci kreativního informačního obsahu. 
Zajímavé jsou i plány Komise v oboru kybernetické bezpečnosti - vedle plánu na vytvoření evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti se počítá též se zřízením specializovaného oddělení v rámci EUROPOL.

Plný text návrhu viz zde.

středa, prosince 05, 2012

Nabídka zaměstnání - Inovacentrum ČVUT

Partnerská organizace ÚPT, Inovacentrum ČVUT, vypsala výběrové řízení na podnikového právníka se specializací na právo duševního vlastnictví, technologické právní obory a právo vědy a výzkumu. Nabídka se hodí i pro absolventy s předchozí praktickou zkušeností s uvedenými obory z akademické, podnikové nebo veřejné sféry nebo z advokacie.

Nabídku viz zde.