čtvrtek, října 31, 2013

SVOČ na ÚPT

Na webových stránkách Právnické fakulty MU byla zveřejněna témata studentské odborné vědecké činnosti.

Autoři se k účasti v SVOČ mohou hlásit registrací předmětu MVV42K (studenti magisterského studijního programu) či BVV110K (studenti bakalářského studijního programu) v IS MU. Lhůta pro registraci se řídí harmonogramem pro období jaro 2014.

Propozice SVOČ dostupné zde.

úterý, října 29, 2013

Konference Argumentation 2013

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na konferenci Argumentation 2013 o alternativních metodách v argumentaci v právu.
Datum a místo konání: 8. 11. 2013, PrF MU, Veveří 70, Brno

Info o registraci

středa, října 23, 2013

Workshop InovaCOM

Ústav práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Vás zve na workshop Představení dokumentů vytvořených v rámci projektu InovaCOM.

Datum konání: pátek 25. 10. 2013, 10:00 – 12:00
Místo konání: Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2, Brno

Dotazy a potvrzení účasti směřujte na vaclav.stupka@law.muni.cz  tel. 549 49 6314

Přednášející:
JUDr. Radim Charvát, Ph.D.                                                  Ústav práva a technologií, PrF MU
Mgr. Václav Stupka                                                                Ústav práva a technologií, PrF MU


V rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053) vznikaly metodiky, check-listy a vzorové smlouvy k autorskému právu, které mohou být využívány pro potřeby transferových pracovišť. Cílem tohoto workshopu je představit tyto dokumenty, seznámit účastníky s jejich obsahem a s tím jak správně s dokumenty pracovat a pro jaké příležitosti a případy jsou vhodné.


Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).

sobota, října 19, 2013

isoHunt končí

Po dlouhých letech boje s MPAA se rozhodl kanadský provozovatel oblíbeného vyhledávače torrentů isoHunt přistoupit na dohodu, ve které se zavázal ukončit provoz několika svých serverů (včetně isoHunt) a poškozeným uhradit škodu ve výši $110 mil.  IsoHunt je jedním z největších vyhledávačů torrentů na světě, který funguje již přes 10 let.

Další informaci poskytuje server Wired zde.
Celé znění uzavřené dohody je dostupné zde.

Studie WIPO o právní ochraně videoher

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) zveřejnila novou studii, která se zabývá režimem právní ochrany videoher. Videohry jsou poměrně složitým kompilátem různých typů doševního vlastnictví a proto je jejich ochrana poněkud problematická. Studie komparuje právní režim videoher v 21 světových jurisdikcích.

Studie je k dispozici ke stažení zde.

čtvrtek, října 17, 2013

Open Access Workshop

Ústav práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Vás zve na workshop v rámci celosvětového týdne:

Otevřený přístup, otevřená data, otevřené repozitáře


Datum konání: pátek 25. 10. 2013, 10,00 – 12,00
Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno,
místnost č. 109
Vzhledem k limitované kapacitě místnosti prosíme zájemce o potvrzení účasti vyplněním formuláře dostupného na: www.tiny.cc/OA-MU-2013

Přednášející:
Mgr. Michal Koščík, Ph.D. (LF MU): Právní odpovědnost repozitářů
Příspěvek se bude věnovat právnímu postavení subjektů provozujících dokumentové repozitáře ve vztahu ke specifickým pravidlům odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti


JUDr. Matěj Myška (ÚPT PrF MU): Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty licencování výzkumných dat pod veřejnými licencemi a/nebo za podmínek Open Definition. Po obecném představení souvisejících základních institutů autorského práva jsou specificky analyzovány licence Creative Commons 4.0, Open Data Commons Open Database License a Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence.
Představení REPORT OF THE EUROPEAN COMMISSION PUBLIC CONSULTATION ON OPEN 
RESEARCH DATA.Prostor bude dán i pro dotazy účastníků na dané téma.

Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).

pondělí, října 14, 2013

Dotazník k projektu RESPECT

Rádi bychom poprosili naše pravidelné i nepravidelné čtenáře o pomoc s dotazníkem, který je součástí projektu RESPECT (www.respectproject.eu). Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 15 minut a umožní nám vyhodnotit a lépe pochopit názory občanů EU na sledování. Děkujeme Vám!
Dotazník je k dispozici zde.

neděle, října 13, 2013

ESĽP vo veci Delfi AS proti Estónsku: Zodpovednosť za anonymné komentáre na webe

Európsky súd pre ľudské práva vo štvrtok rozhodol vo veci Delfi AS proti Estónsku (podanie č.64569/09) ohľadom práva na slobodu prejavu v kolízii s ochranou osobnostných práv.

Prípad sa týkal zodpovednosti najväčšieho estónskeho spravodajského portálu ( Delfi AS) za urážlivé komentáre jeho čitateľov k článku ohľadom významnej trajektovej spoločnosti a jej aktivít. Anonymné komentáre boli pomerne ostré a národnými súdmi uznané za ohováranie. Portál, napriek tomu, že podľa svojho názoru plnil „notice-and-take-down obligation“, bol radou potvrdzujúcich rozhodnutí uznaný zodpovedným za spôsobenú ujmu. Portál následne podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Ten vyslovil názor, že nedošlo k porušeniu jeho práv, resp. článku 10 Dohovoru. „Odsudzujúce“ rozhodnutia estónskych súdov voči portálu uznal za opodstatnené, nakoľko komentáre boli veľmi urážlivé, portál zlyhal v zabránení ich zverejneniu, profitoval z ich existencie, umožnil ich autorom ostať v anonymite a penalizácia uložená národnými súdmi bola primeraná.

Európsky súd pre ľudské práva podporil názor, že vzhľadom na povahu článku, portál mal predvídať takéto komentáre („Thus, the Court considers that the applicant company was in a position to assess the risks related to its activities and that it must have been able to foresee, to a reasonable degree, the consequences which these could entail“). Bokom neostala ani otázka pasívnej legitimácie zodpovedného subjektu („Court is not convinced that measures allowing an injured party to bring a claim only against the authors of defamatory comments – as the applicant company appears to suggest – would have, in the present case, guaranteed effective protection of the injured person’s right to private life. It notes that it was the applicant company’s choice to allow comments by non-registered users, and that by doing so it must be considered to have assumed a certain responsibility for these comments.“). V neposlednom rade je rozhodnutie zaujímave aj z hľadiska skúmania transponovanej smernice o elektronickom obchode a smernice o službách informačnej spoločnosti.

Zdroj:

sobota, října 12, 2013

ÚS k podání v příloze e-mailu podepsaného zaručeným el. podpisem

V rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 3042/12 se Ústavní soud vyslovil k otázce perfekce podání učiněného e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem v situaci, kdy text podání je v příloze, která specificky podepsána není. Soud v tomto případě navázal na stávající judikaturu a konstatoval na straně NS přepjatý formalismus. Rozhodnutí je postaveno na racionálním argumentu, že autentizace samotné zprávy zaručeným elektronickým podpisem je v situaci, kdy její příloha je s ní logicky spojena, dostatečná k prokázání identity odesilatele též u přílohy. Problémem tohoto rozhodnutí je však terminologie - Ústavní soud tak v tomto rozhodnutí místy používá výrazu "elektronický podpis" pro označení zaručeného resp. uznávaného elektronického podpisu a pojmu "písemný" pro označení listinné formy. Druhým problémem je argumentační opomenutí zákonné procedury přijetí elektronického podání, která u e-mailů opatřených nepodepsanou přílohou zajišťuje jejich následnou integritu. Rozhodnutí je tedy nutno hodnotit jako z podstaty správné, nicméně technicky a argumentačně poněkud odfláknuté.

Plný text rozhodnutí viz zde.

ÚS k otázce formy návrhu na zápis do OR

Ústavní soud se v aktuálním rozhodnutí sp.zn. I. ÚS 1799/13 vyjádřil negativně k požadavku dvojí formy předkládání návrhů na zápis do OR. ÚS v tomto případě konstatoval, že soud nemá právo požadovat po navrhovateli předložení elektronické formy listiny ukládané do sbírky listin, pokud účastník už před tím předložil formu listinnou. Rozhodnutí je důležité především z toho důvodu, že dovoluje i opačnou interpretaci a pragmaticky pracuje s pojmem listiny. Současně nepřímo poukazuje na legislativně-technický problém používání pojmu "listina" v případech,  kdy je lépe použít pojmu "písemnost" - lze se pak vyhnout technickým absurditám typu "listinná forma listiny" nebo "elektronická listina." Většina českého zákonného práva je už v tomto směru terminologicky konzistentní, ale tímto neduhem trpí vedle účinné úpravy OR třeba i nový občanský zákoník - rozhodnutí ÚS tedy může tento jeho nedostatek pomoci řešit, aniž by bylo nutno spoléhat pouze na neurčitě obecnou a tím pádem prakticky zbytečnou zákonnou analogii v § 3026 odst. 1.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, října 11, 2013

Kauza liberecký "pirát" - updated

Poměrně veliký mediální rozruch vyvolalo nedávné rozhodnutí Ústavního soudu v případu libereckého "piráta". Usnesení ÚS ovšem není nikterak objevné, jelikož :"Ústavní soud tedy nemá, co by k rozhodovací činnosti obecných soudů dodal, a proto mu nezbylo než odmítnout ústavní stížnost dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný."

Pro čtenáře tak bude jistě zajímavější:
- rozhodnutí Okresního soudu v Liberci 7 Tm 13/2011;
- rozhodnutí Krajského soudu v Liberci 31 Tmo 5/2012;
- rozhodnutí Nejvyššího soudu 8 Tdo 137/2013

K tomuto tématu jsou pak zajímavé i názory European Copyright Society (link per se nezakládá autorskoprávní odpovědnost) a ALAI (link je užití).

Názor na věc nechť si laskavý čtenář na základě podkladů udělá sám.
Je ovšem třeba upozornit, že k tématu má co říct ještě Soudní dvůr EU ve věcech C-466/12 Svensson, C-279/13 C More Entertainment, a C-348/13 BestWater.

Další zdroje: Blog EISi

LawTech Europe Congress 2013

Letošní ročník pražského kongresu Lawtech Europe se uskuteční v termínu 21.10. - 22.10. 2013. Program zahrnuje vedle tradičních témat týkajících se elektronického dokazování a počítačové kriminality i specializované sekce věnované různým aspektům kybernetické bezpečnosti. Kongresu se letos poprvé účastní i Czech Cybercrime Centre of Excellence (C4E), na jehož činnosti se podílí ÚVT MU a ÚPT PrF MU.

Stránky kongresu viz zde.

pondělí, října 07, 2013

Novodobý Dr.Watson

Televízna stanica BBC v relácii Living Online nedávno zverejnila krátke interview s Paulom Reedym, ktorý je svetovo uznávanou autoritou na digitálne dôkazy v oblasti forenznej vedy: Digital detective hunts for cyber clues at crime scenes.

Okrem iného je Paul spoluzakladateľom technologického forenzného oddelenia pre austrálsku federálnu políciu. Tu sa podieľal na najväčšej austrálskej operácii Pendennis, kde v boji s terorizmom bolo zaistené obrovské množstvo elektronických dôkazov.

Pre bližšie informácie a predstavenie práce tohto forenzného experta v digitálnom veku je vhodné zhliadnuť video na tému: Information Security - Forensics in the Digital Age. Za prečítanie stojí aj jeho starší príspevok z medzinárodnej konferencie organizovanej Interpolom o analýze elektronických dôkazov: Review papers 2010 – Interpol, Digital Analysis, str. 401.

středa, října 02, 2013

ECTS kurs na téma on-line řešení sporů

Universitat Oberta de Catalunya otevírá unikátní ECTS program v oboru on-line řešení sporů. Kurs je mimo jiné zaměřen i na aplikaci nové evropské legislativy o ADR a ODR pro spotřebitelské spory. Výuka začíná 16. října, garantem kursu je jedna z nejvýraznějších osobností oboru ODR, profesor Ethan Katsh.

Informace o kursu viz zde.

FBI zajistila doménu internetového obchodu SilkRoad a zatkla jeho provozovatele

SilkRoad je (nebo spíš byl) známý internetový obchod přístupný prostřednictvím zabezpečené sítě Tor, na kterém bylo možné objednat všemožné zakázané zboží jako například drogy, nebo zbraně. Podle RT.com byl dne 1. 10. 2013 zatčen Ross William Ulbricht, který je vyšetřovateli považován za provozovatele této služby a současně byla zablokována doména, prostřednictvím které se k ochodu přistupovalo. Velmi zajímavé čtení nabízí zejména trestní oznámení, ve kterém jsou zachyceny informace o Ulbrichtově trestném jednání. Jelikož se na SilkRoad velmi čile obchodovalo za využití virtuální měny Bitcoin, došlo po zveřejnění této zprávy k poměrně rychlému propadu jejího kurzu.