pondělí, prosince 17, 2018

Zahraniční judikatura - High Court London a mnichovský Landgericht

High Court London rozhodl ve prospěch Google v případu nezákonného zpracování osobních údajů prohlížečem Safari. Soud konstatoval, že pouhé nezákonné zpracování dat nemůže sloužit jako jediný důvod k zadostiučinění za předpokladu, že žalobci neprokázali jinou újmu.

Plný text rozhodnutí [2018] EWHC 2599 (QB) viz zde.

Langericht München rozhodl, zatím nepravomocně, ohledně místní působnosti německého finančního práva na spotřebitelské finanční transakce společnosti Flixbus realizované prostřednictvím mikroplatební služby Paypal (a tím pádem o zákazu účtovat transakční poplatky za užití služby Paypal).

Plný text rozhodnutí zatím není k dispozici online, shrnutí a tiskovou zprávu viz zde.