středa, listopadu 19, 2014

Doktrína pro kybernetické vojenské operace

V USA byla odtajněna publikace z roku 2013 stanovující společnou doktrínu USA pro plánování, přípravu, realizaci a hodnocení kybernetických vojenských operací.  Tato publikace stanovuje společnou doktrínu pro vedení činností ozbrojených sil USA v rámci společných operací v kybernetickém prostoru.

Celá publikace je po vyplnění formuláře dostupná zde.

Ninth Circuit k problematice povinného hlášení on-line identit

Díky upozornění Davida Posta odkazujeme na zajímavé rozhodnutí Nith Circuit týkající se Kalifornské úpravy, jejímž cílem bylo usnadnit prevenci a vyšetřování on-line sexuální trestní činnosti. Pachatelům, kteří už nyní mají v Kalifornii registrační povinnost, byla nově zavedena povinnost hlásit podrobnosti jejich virtuálních identit. Ninth Circuit to označil za neproporcionální a rozporné s prvním dodatkem ústavy zaručujícím právo na anonymní veřejné vystupování.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Komentář Davida Posta viz zde.

Připomínka: Cyberspace

Zájemce z řad odborné veřejnosti i laiky bychom velmi rádi pozvali na 12. ročník mezinárondní konference Cyberspace věnované informačním technologiím. Konference proběhne ve dnech 28. a 29. 11. 2014 v prostorách kina Scala a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 

Vše potřebné se dozvíte na stránkách http://cyberspace.muni.cz/

Počet účastníků akce je z kapacitních důvodů omezen, nicméně několik volných míst je stále ještě k dispozici.

Heslo ne - otisk prstu ano

Second Judicial Circuit Court ve Virginii se vyjádřil k vydávání přístupových údajů k zamknutému chytrému telefonu. Ve zkratce se dá názor číst tak, že pátý dodatek sice umožňuje odmítnout poskytnutí hesla (něco, co vím), ale neumožňuje odmítnout poskytnutí biometrického údaje (něco, co jsem), v tomto případě otisku prstu.

Dokument je dostupný zde.

úterý, listopadu 18, 2014

Restatement of the Law, Copyright

Americký právní institut oznámil zahájení projektu, jehož výsledkem by měl být standardní restatement k autorskému právu. Má se jednat o první restatement na toto téma a vzhledem ke kvalitě aktuální americké doktríny lze očekávat velmi zajímavé výsledky.
Podobnou iniciativu již ve spolupráci se špičkovými evropskými akademickými pracovišti zahájil i Evropský právní institut - dílčím jeho výsledkem byla zpráva z počátku tohoto roku, přičemž pokračování projektu by mělo výhledově vést k návrhu evropského nařízení o autorském právu.

Informace o nových projektech ALI viz zde.
Informace o projektu ELI viz zde.
Diskusní článek k restatementu ALI viz dále zde (díky za upozornění Ann Bartow).

úterý, listopadu 11, 2014

Workshop: HOW THE CJEU IS DESTROYING COPYRIGHT THEORY

Ústav práva a technologií Vás srdečně zve na workshop

HOW THE CJEU IS DESTROYING COPYRIGHT THEORY: CURRENT DEVELOPMENTS IN THE CJEU CASE LAW,

který povede Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M. (Juristische Fakultät der Georg-August Universität Göttingen).

Místo: místnost č. 109, Právnická fakulta MU, Veveří 70, 611 80
Datum: 28. 11. 2014
Čas: 11,00 - 12,30


Workshop se zaměří na aktuální judikaturu Soudního dvora Evropské unie v oblasti autorského práva a jejím možným dopadům na právní praxi. Pozornost bude věnována zejména oblasti užití díla v prostředí informační sítě Internet, ale i dalším otázkám souvisejícím s právem autorským.

Workshop je koncipován jako interaktivní a účastníci budou mít prostor pro dotazy.

Workshop bude v anglickém jazyce a nebude tlumočen.
Účast je bezplatná.

Prosíme o registraci na www.tiny.cc/cjeu

Workshop se koná v rámci řešení projektu "Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Více informací o projektu: www.site.law.muni.cz

UNCITRAL Working Group III: Online Dispute Resolution

Před nedávnem (20. – 24. 10. 2014) proběhla ve Vídni devátá schůze pracovní skupiny pověřené sestavením vzorových pravidel, které by upravovaly rozhodování mimosoudních sporů online. Činnost pracovní skupiny poznamenávají bohužel neustále přetrvávající rozpory, a to zejména v souvislosti s řešením sporů online závazným rozhodčím řízením. Důvodem tohoto rozporu je ochrana spotřebitele omezující sjednání rozhodčí doložky v některých státech (zejména Evropské unie). Oproti tomu stojí Spojené státy americké, kde je tradice rozhodčího řízení mnohem silněji zakotvena a spotřebitel často volí mimosoudní rozhodování (s možností vydat rozhodčí nález) oproti klasickému soudnímu řízení. Je to dáno zejména z důvodu rychlosti a nižších nákladů na vedení řízení. Došlo proto k rozdělení pravidel na tzv. two track approach (2013) - řízení končící vydáním rozhodčího nálezu a řízení končící pouze ve smluvně závazné fázi tzv. doporučením (recommendation). Na jednání bylo navrženo jisté zjednodušení možnosti sjednat rozhodčí doložku. Po splnění podmínek kladených danými státy by mohla být doložka sjednána způsobem tzv. second click. Pokud by se tedy nepodařilo spor urovnat v nezávazných fázích, mohly by strany posléze souhlasit, že spor bude rozhodován v rozhodčím řízení. Tento přístup se nesetkal ale s velkým úspěchem a konečný posun vývoje vzorových pravidel se tak opět zasekl. Na to, že bylo plánováno, že pravidla by mohla být připravena již minulý rok, je posun díky obstrukcím minimální a bohužel zabere ještě mnoho času. ODR skýtá obrovský potenciál, ale vzorová pravidla, zdá se, jeho další rozšíření v dohledné době nepodpoří.

Dostupné informace o činnosti pracovní skupiny.

Pavel Loutocký

středa, listopadu 05, 2014

Workshop "Právní aspekty 3D tisku"

Zveme čtenáře blogu na akci „Právní aspekty 3D tisku“, která se uskuteční v pátek 14. listopadu 2014 od 9.00 hodin v místnosti 109 Právnické fakulty MU. 

Více informací naleznete zde:http://site.law.muni.cz/PDF/2014_11_14_pozvanka_pravni_aspekty_3D_tisku.pdf. Kapacita místnosti je omezena, v případě zájmu se prosím přihlaste na: http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php

Akce je pořádaná v rámci projektu Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146).

sobota, listopadu 01, 2014

Advokátní data aneb zájem pokračuje

Odbor mezinárodních vztahů ČAK vypracoval komparativní studii věnovanou povinnosti mlčenlivosti a domovním prohlídkám vztaženým zejména k datovým úložištím umístěným mimo prostory advokátních kanceláří. Studie je k dispozici zde. O usnesení, které tento zájem odstartovalo, jsme Vás již informovali.