středa, července 25, 2012

Open Access v EU

Evropská Komise se v rámci vytváření Evropského výzkumného prostoru rozhodla extenzivně podpořit myšlenku Open Access.
Jak uvádí ve své tiskové zprávě z 17. 6. 2012:
"Komise nejprve otevřený přístup k vědeckým publikacím stanoví jako obecnou zásadu v rámci iniciativy Horizont 2020, programu EU určeného na financování výzkumu a inovací na období 2014–2020. Od roku 2014 budou muset všechny články, které vznikly s finanční podporou poskytnutou z prostředků programu Horizont 2020, být přístupné:
  • články buď zpřístupní okamžitě na internetu vydavatel („zlatý“ otevřený přístup) a vynaložené náklady na zveřejnění mohou být předloženy k úhradě Evropské komisi, nebo
  • články zpřístupní výzkumní pracovníci ve volně přístupném archivu nejpozději šest měsíců (12 měsíců v případě článků z oblasti sociálních a humanitních věd) po zveřejnění („zelený“ otevřený přístup)."
Více informací dostupných v Doporučení C(2012) 4890 final a Sdělení COM(2012) 401.

Žádné komentáře: