středa, prosince 19, 2012

Evropská informační společnost

Velmi zajímavý obsah má relativně stručný dokument, jímž Komise navrhuje doplnit stávající Digital Agenda for Europe. Obsahuje (na Komisi) velmi konkrétní plán aktivit v nejvíce exponovaných oborech rozvoje informační společnosti. Zahrnutí práv duševního vlastnictví a konkrétně autorských práv jako integrální součásti agendy potvrzuje jednoznačný trend jejich dominantního vnímání jako práv informačních - Komise navíc předpokládá mnohem otevřenější a pragmatičtější řešení, které umožní větší rozvoj služeb informační společností užívaných ke komunikaci kreativního informačního obsahu. 
Zajímavé jsou i plány Komise v oboru kybernetické bezpečnosti - vedle plánu na vytvoření evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti se počítá též se zřízením specializovaného oddělení v rámci EUROPOL.

Plný text návrhu viz zde.

Žádné komentáře: