středa, září 12, 2012

SDEU k jurisdikci u spotřebitelských transakcí

SDEU se v rozhodnutí o předběžné otázce negativně vyjádřil k nutnosti distančního charakteru spotřebitelské smlouvy pro aplikaci čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 44/2001. V praxi to znamená další rozšíření rozsahu tohoto ustanovení i na případy přeshraničního marketingu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: