úterý, října 23, 2012

Místo škodní události - databáze

SDEU se v rozhodnutí C-173/11 vyjádřil k otázce fóra v případech, kdy dochází k přeshraničnímu zužitkování databáze. Konzistentně s předchozí rozhodovací praxí soud v tomto případě konstatoval, že místem zužitkování databáze může být též cílový stát, je-li na něj přímo zaměřena aktivita pořizovatele.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: