úterý, července 24, 2012

NS ke spornému převodu doménových jmen

Nejvyšší soud se v rozhodnutí globtour.cz, které přinášíme s drobným zpožděním, vyjádřil k otázce nároku na převod doménového jména. Toto rozhodnutí do značné míry mění především dosavadní praxi Vrchního soudu v Praze a prakticky omezuje zájemce o sporný převod doménového jména na alternativní formu řízení před zvláštním senátem RS HKAK.

Plný text rozhodnutí viz zde.

1 komentář:

Ivo Telec řekl(a)...

1. NS opomenul možnost (otázku) rozšiřujícího výkladu komunitárního nařízení o doménách .eu na základě podobnosti a při zachování účelu i na doménová jména .cz.

Nařízení z 2004 zná nárok odnímací s následným převodem. Jedná se o součást českého práva. Pochybnosti vyvolává jen dodržení zásady subsidiarity práva EU.

2. Ani Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR ale není "spasitelný", protože neaplikuje světová pravidla UDRP, nýbrž české právo, čřímž se musí vypořádat se stejnou výkladovou právní otázkou jako Nejvyšší soud, který ji ovšem opomenul vzít v potaz. Nezdá se ovšem, že by ji namítal některý účastník řízení. Soud však právo zná.

3. Neobvyklé (u nás) je formulování otázek zásadního právního významu pro NS i tak stylisticky, jak je podává dovolatel.

4. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR by mohl vyložit a použít mezinárodní pravidla tehdy, pokud by byl účastníky řízení pověřen rozhodovat podle ekvity, zásad spravedlnosti jako podle hmotného práva nestátního. Musel by ovšem uvést, že zásady spravedlnosti jsou vtěleny, resp. soukromě sepsány, právě v těchto pravidlech, což asi jsou. - Podobně viz arbitrážní rozhodování podle ekvity ve světě, a tuším, že i u nás, podle zásad spravedlnosti (natural justice) s tím, že tyto zásady jsou vyjádřeny zásadami mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT.