neděle, dubna 29, 2012

Letní škola práva ICT

Ústav práva a technologií PrF MU pořádá ve spolupráci s partnerskými pracovišti z univerzit v Göttingenu a Pécsi tradiční letní školu práva ICT - letos již posedmé.
Výběrová akce se uskuteční v termínu 5. 8. - 11. 8. 2012 v rakouském Reichenau an der Rax. Účastnický poplatek pro studenty, který zahrnuje odborný program, ubytování a stravu, činí 400 EUR, přičemž vybraným 10 studentům MU jej bude možno uhradit formou mimořádného stipendia. Tematicky se pak letní škola bude věnovat aktuálním otázkám práva informačních a komunikačních technologií, jako např. právo duševního vlastnictví v informačních sítích, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, ochrana osobních údajů online a další

Přihlášky je možno podávat pomocí tohoto formuláře do 25. 5. 201.

Žádné komentáře: