pátek, května 04, 2012

Soudní dvůr k softwarovému právu

Soudní dvůr se v aktuálním rozhodnutí o předběžné otázce vyjádřil hned k několika otázkám softwarového práva, a to k ochraně funkčních principů software autorským právem, k ochraně datových formátů, k reverse engineeringu a k dalšímu užití softwarové dokumentace. Rozhodnutí je relativně předvídatelné, bohužel mu ale chybí poněkud důkladnější argumentace, která by pomohla řešit v budoucnosti hraniční případy. Vzhledem k tomu, že česká verze rozhodnutí není příliš terminologicky kvalitní, doporučujeme případně studium i jiných jazykových verzí.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: