sobota, srpna 25, 2012

Právní úprava data retention publikována ve Sbírce zákonů

Dlouho očekávaná novela zákona o elektronických komunikacích a dalších souvisejících zákonů upravující uchovávání provozních a lokalizačních údajů (souhrnně též označované za "data retention") byla publikována v částce 94 Sbírky zákonů pod číslem 273.
Česká republika se tak stala státem, který má s transpozicí směrnice 2006/24/ES nejvíce zkušeností. Právní úprava data retention totiž byla:
  • přijata ještě před samotnou směrnicí, 
  • novelizována na základě směrnice, 
  • zrušena jako protiústavní po hmontěprávní i procesní stránce a konečně
  • znovuzavedena právě aktuálně publikovaným zákonem č. 273/2012 Sb.
Aktuálně je připravována finální podoba prováděcí vyhlášky.

Žádné komentáře: