středa, července 11, 2012

Návrh směrnice - kolektivní správa

Komise zveřejnila návrh směrnice, kterou by se měly harmonizovat některé aspekty přeshraniční činnosti kolektivních správců autorských práv. Návrh vychází z dřívějších konzultací z dubna t.r., jejichž obsah je rovněž k dispozici on-line.

Návrh textu směrnice a doprovodné dokumenty viz zde.

Žádné komentáře: