pátek, února 03, 2012

Data retention zbytečná?

Německý Chaos Computer Club publikoval obsáhlou studii Institutu Maxe Plancka, která se zabývá domnělým propadem míry objasněnosti závažné trestné činnosti po zrušení povinnosti operátorů uchovávat provozní a lokalizační údaje (tzv. data retention). Studie analýzou dostupných dat a i komparací s jinými evropskými státy, které mají zavedenou data retention, dokazuje, že její absence k propadu míry objasněnosti závažných trestných činů nevede (sic!).
Otázkou zůstává, nakolik zohlední tyto závěry český zákonodárce při přípravě nové zákonné úpravy data retention.

Žádné komentáře: