pondělí, června 25, 2012

Místo škodní události

Argumentaci obdobnou případu Gutnick zvolil generální advokát v případu C‑173/11. Za místo, kde dochází ke škodní události ve smyslu porušení práv sui generis k databázím, označil jak místo, odkud jsou data expedována, tak i místo, kam data směřují.

Druhově podobnou otázku již meritorně v jiném případě C‑5/11 řešil podobně i Soudní dvůr. Diskutabilním na tomto rozhodnutí o předběžné otázce je především skutečnost, že Soudní dvůr nenašel v evropském právu překážku ke stíhání rušitele majetkových práv autorských (resp. toho, kdo zásahu do těchto práv napomáhá) ani za situace, kdy je autorské dílo na území příslušného státu z nějakého důvodu vyňato z autorskoprávní ochrany. Přeshraniční stíhání však může v takovém případě kolidovat nejen s kolizními pravidly národních trestních úprav, ale může znamenat i rozpor s národními ústavními pořádky členských států.

Plný text stanoviska generálního advokáta ve věci C-173/11 viz zde.
Rozhodnutí ve věci C-5/11 viz zde.

Žádné komentáře: