neděle, září 30, 2012

Data retention (nejen) v policejní praxi

Občanské sdružení IuRe publikovalo obsahově bohatou studii, která "mapuje praxi oprávněných orgánů, zejména Policie ČR, při vyžadování a využívání provozních a lokalizačních údajů."
Studie hodnotí i novou úpravu data retention a chystanou prováděcí vyhlášku.

Studie ke stažení: Data retention v (nejen) policejní praxi
Analýza postupů Policie ČR a dalších orgánů při vyžadování a využívání provozních a
lokalizačních údajů o elektronických komunikacích v České republice.

Žádné komentáře: