sobota, března 31, 2012

EC3 - European Cybercrime Center

Evropská komise delklarovala vůli založit při Europolu Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě. Souvislosti vzniku EC3 a další podrobnosti o jeho činnosti lze vyčíst z tiskové zprávy Zastoupení Komise v ČR
Plný text prohlášení.

Žádné komentáře: