pátek, ledna 07, 2011

Dokazování elektronickými prostředky

Workshop se uskuteční dne 26. 1. 2011 od 10:00 cca do 12:15 (včetně přestávky na kávu) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

  • praktická úskalí používání elektronických důkazních prostředků
  • neznalost soudů, nedostatečné technické vybavení, absence elektronického soudního spisu
  • zajištění elektronického důkazu v přípravném řízení trestním (jak zajistit důkaz, aby byl zákonný a spolehlivý při pozdějším provedení)
  • provedení důkazu webovou stránkou nebo jiným on-line dostupným obsahem (spolehlivé zajištění důkazu, prokazatelnost umístění a dostupnosti přísl. informací, procesní ekonomie užití možných institutů)
  • dokazování za užití záznamů telekomunikačního provozu - které typy dat jsou specificky chráněny a jaký má být režim jejich vyžádání a plateb za jejich poskytnutí
  • nutnost využití znalců v banálních případech (tj. kdy důkaz lze provést resp. ověřit jeho spolehlivost automaticky nebo za využití technicky proškolené osoby)
  • možnost zajištění a provedení elektronických důkazů chráněných technickými prostředky resp. šifrováním (povinnost poskytnout hesla nebo klíče, problém užití steganograficky chráněných informací
Pozvánka ve formátu pdf.

Žádné komentáře: