pátek, listopadu 25, 2011

e-Finance: Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků

Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU si Vás dovoluje pozvat na seminář v rámci předmětu BI301K Úvod do práva ICT II organizovaný formou workshopu. Uskuteční se dne 1. 12. 2011 od 15:05 cca do 17:00 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 259.

Na seminář se lze přihlásit zde.

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

  • regulace platebních služeb v Evropské unii a v České republice,

  • platební instrumenty a platební karty,

  • rozhodovací praxe na úseku platebních služeb,

  • úkony v řízení před finančním arbitrem.


Pozvánka ve formátu pdf.

Žádné komentáře: