úterý, října 18, 2011

Symposium Právo a energetická bezpečnost

Organizují Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. Symposium se uskuteční dne 4. 11. 2011 od 09:00 cca do 15:00 (včetně přestávky na oběd) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109. Cílem symposia je otevřít mezioborovou diskusi k významnému, ale z hlediska pozornosti právnické veřejnosti spíše opomíjenému tématu.

Registrační formulář a program symposia naleznete zde na www.energy.law.muni.cz, plakát symposia zde.

Žádné komentáře: