pátek, července 15, 2011

Rozhodnutí o předběžné otázce - on-line tržiště

Soudní dvůr EU publikoval rozhodnutí o předběžné otázce, kterým se vyjadřuje k právní povaze elektronických aukčních serverů a elektronických tržišť. Konzistentně s judikaturou v případu AdWords konstatoval, že elektronické aukční servery je třeba považovat za ISP typu hosting (tj. že odpovídají za obsah jednotlivých uživatelských nabídek až na základě vědomé protiprávnosti). Naopak nekonzistentně s případem AdWords rozhodl soud v tom smyslu, že umístění nabídky na aukční server a její zahrnutí do interního vyhledávače je užitím ochranné známky.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: