sobota, října 15, 2011

Data retention v USA

Poněkud nečekané rozhodnutí ohledně přípustnosti požadavku na provozní údaje bez předchozího soudního rozhodnutí vydal U.S. District Court for the District of Columbia. Jedná se v tomto případě o odklon od dosavadní spíše restriktivní praxe pokud jde o získávání a užití provozních údajů.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Krátký komentář rozhodnutí a jeho srovnání s předchozí judikaturou přinesl časopis The Register zde.

Žádné komentáře: