sobota, května 07, 2011

Úvěrové služby online v EU

Katedra mezinárodního a evropského práva ve spolupráci s Ústavem práva a technologií a Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty MU si vás dovolují pozvat na workshop Úvěrové služby online v EU. Uskuteční se dne 11. 5. 2011 od 11:10 cca do 12:40 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 025.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

  • úvěrové služby v Evropské unii po transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru,
  • harmonizace úvěrových služeb,
  • specifika úvěrových služeb na internetu a úvěrových služeb užívajících další informační a komunikační technologie v ČR i v zahraničí,
  • online nástroje v předkontraktační fázi poskytování úvěrových služeb,
  • odlišnosti právní regulace spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.
Pozvánka ve formátu pdf.

Žádné komentáře: